ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดเฉลย O-net 2551-2552  (อ่าน 58423 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

plaza

  • บุคคลทั่วไป
ชุดเฉลย O-net 2551-2552
« เมื่อ: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010, เวลา 09:40:53 am »


สำหร้ับท่านที่กำลังเตรียมสอบ O-net อย่างน้อยจะได้เป็นแนวทาง ในการเดรียมต้ว

ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ

 8) 8) 8)

เฉลยวิชาภาษาไทย รหัสวิขา 01
1.2  2.4  3.4  4.3  5.1  6.3  7.1  8.1  9.4  10.2
11.2  12.1  13.4  14.3  15.4  16.1  17.4  18.2  19.1  20.2
21.2  22.3  23.4  24.3  25.2  26.3  27.4  28.3  29.1  30.1
31.3  32.2  33.4  34.1  35.3  36.1  37.2  38.1  39.2  40.4
41.1  42.3  43.1  44.3  45.4  46.3  47.3  48.2  49.1  50.4
51.2  52.3  53.1  54.1  55.4  56.1  57.2  58.3  59.2  60.4
61.4  62.1  63.2  64.3  65.2  66.2  67.3  68.4  69.2  70.2
71.1  72.4  73.3  74.4  75.2  76.3  77.3  78.2  79.1  80.2
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

เฉลยวิชาสังคม รหัสวิขา 02
1.3  2.4  3.4  4.2  5.1  6.3  7.2  8.4  9.4  10.4
11.4  12.2  13.1  14.3  15.2  16.4  17.3  18.1  19.3  20.2
21.2  22.3  23.3  24.3  25.2  26.2  27.4  28.4  29.4  30.3
31.4  32.1,2  33.1  34.1  35.4  36.4  37.2  38.4  39.2  40.1
41.4  42.4  43.1  44.3  45.3  46.2  47.2  48.4  49.2  50.1
51.3  52.4  53.4  54.4  55.4  56.3  57.2  58.2  59.1  60.2
61.2  62.1  63.4  64.2  65.1  66.3  67.4  68.4  69.4  70.1
71.4  72.4  73.2  74.1  75.2  76.1  77.1  78.4  79.4  80.1   
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิขา 03
1.3  2.3  3.2  4.2  5.3  6.4  7.4  8.2  9.2  10.4
11.3  12.2  13.3  14.3  15.3  16.3  17.1  18.2  19.1  20.3
21.4  22.4  23.1  24.3  25.4  26.1  27.3  28.4  29.2  30.3
31.1  32.3  33.1  34.2  35.3  36.4  37.1  38.4  39.3  40.1
41.1  42.3  43.4  44.3  45.1  46.1  47.1  48.4  49.1  50.1
51.2  52.2  53.1  54.4  55.2  56.4  57.1  58.1  59.1  60.3
61.3  62.2  63.4  64.1  65.2  66.3  67.3  68.2  69.4  70.2
71.4  72.2  73.2  74.1  75.2  76.2  77.3  78.1  79.4  80.3
81.2  82.3  83.2  84.4  85.4  86.4  87.1  88.2  89.1  90.1
91.2  92.2  93.1  94.3  95.4  96.4  94.4  98.1  99.2  100.1
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

เฉลย คณิตศาสตร์ รหัสวิขา 04
1. 1  2. 2  3. ได้ -10 ไม่มีคำตอบ  4. 3  5. 1  6. 4  7. 2  8. 1  9. 3  10. 2
11. 2  12. 2  13. 3  14. 4  15. 4  16. 4  17. 4  18. 3  19. 1  20. 1 
21. 2  22. 3  23. 1  24. 3  25. 4  26. 3  27. 2  28. 1  29. 4  30. 4
31. 2  32. 3  33. 2  34. 3  35. 3  36. 4  37. 2  38. 4  39. 1  40. 2
credit อ.นักล่าตัวเลข ทำเอง ^_^
 

เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิขา 05
1.3  2.2  3.2  4.4  5.1  6.4  7.1  8.2  9.3  10.1
11.3  12.1  13.4  14.3  15.2  16.1  17.4  18.3  19.1  20.2 
21.2  22.1  23.4  24.2  25.1  26.2  27.1  28.4  29.3  30.4
31.1  32.2  33.4  34.4  35.1  36.2  37.3  38.3  39.2  40.3
41.3  42.2  43.4  44.3  45.2  46.4  47.3  48.1  49.3  50.4
51.2  52.1  53.1  54.1  55.2  56.-  57.4  58.2  59.4  60.-
61.4  62.3  63.2  64.4  65.2  66.4  67.3  68.1  69.2  70.1
71.1  72.1  73.4  74.3  75.1  76.2  77.1  78.3  79.4  80.4
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

เฉลยวิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ รหัสวิขา 06
1.4  2.2  3.3  4.1  5.4  6.2  7.4  8.2  9.4  10.4
11.2  12.1  13.3  14.1  15.3  16.2  17.3  18.2  19.1  20.3
21.4  22.3  23.2  24.4  25.3  26.3  27.3  28.1  29.4  30.2
31.1  32.2  33.1  34.4  35.1  36.2  37.3  38.1  39.4  40.2
41.3  42.1  43.2  44.4  45.1  46.1  47.1  48.3  49.1  50.1
51.2  52.3  53.1  54.2  55.3  56.1  57.2  58.2  59.3  60.1
61.4  62.3  63.4  64.2  65.3  66.1  67.4  68.3  69.2  70.4
71.1  72.2  73.3  74.4  75.1  76.2  77.3  78.4  79.3  80.1
81.3  82.4  83.2  84.1  85.1  86.4  87.2  88.4  89.1  90.3
91.4  92.3  93.2  94.1  95.4  96.2  97.2  98.3  99.4  100.2
101.4  102.2,4  103.4  104.3  105.2  106.2,4  107.2,3,4  108.4  109.3  110.2
111.3  112.3  113.1  114.3  115.2  116.3  117.2  118.1  119.3  120.4
121.2  122.1  123.3  124.1  125.3  126.3  127.4  128.1  129.4  130.1
131.4  132.4  133.1  134.4  135.2  136.3  137.4  138.4  139.4  140.3
141.1  142.4  143.3  144.3  145.2  146.2  147.2  148.2  149.1  150.4
เยอะมากมายวิชานี้ แถมบ้างข้อมีหลายคำตอบอีกด้วย ดูให้ดีละกันนะครับ
เฉลยมาจาก คู่มือเฉลยข้อสอบ

O-net 51 (ปีการศึกษา 2550)
ภาษาไทย รหัสวิขา 01
สังคม รหัสวิขา 02
ภาษาอังกฤษ รหัสวิขา 03
คณิตศาสตร์ รหัสวิขา 04
วิทยาศาสตร์ รหัสวิขา 05
สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ รหัสวิขา 06

Download ข้อสอบ O-net 51 ทุกวิชา ==>
ปีการศึกษา 2551 สอบ 2552

เฉลย ONET 52 (ปีการศึกษา2551)ทุกวิชา สอบเดือน ก.พ. 2552
เฉลยข้อสอบวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา 01 Onet 52

1. 1  2. 4  3. 2  4. 2  5. 1  6. 3  7. 3  8. 2  9. 3  10. 4
11. 2  12. 4  13. 4  14. 2  15. 4  16. 1  17. 1  18. 4  19. 1  20. 2
21. 1  22. 3  23. 3  24. 3  25. 4  26. 3  27. 2  28. 2  29. 3  30. 3
31. 4  32. 1  33. 1  34. 1  35. 2  36. 4  37. 2  38. 2  39. 2  40. 3
41. 3  42. 3  43. 3  44. 4  45. 1  46. 2  47. 3  48. 3  49. 1  50. 3
51. 4  52. 2  53. 4  54. 2  55. 4  56. 1  57. 3  58. 1  59. 4  60. 1
61. 4  62. 4  63. 2  64. 2  65. 4  66. 1  67. 3  68. 1  69. 2  70. 3
71. 4  72. 1  73. 4  74. 1  75. 4  76. 2  77. 1  78. 3  79. 3  80. 4
81. 3  82. 4  83. 3  84. 4  85. 2  86. 2  87. 1  88. 3  89. 3  90. 3
91. 4  92. 3  93. 3  94. 4  95. 3  96. 2  97. 3  98. 3  99. 2  100. 3
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ 45. 1     เป็น    45. 4

เฉลยข้อสอบวิชา สังคม รหัสวิชา 02 Onet 52
1. 3  2. 3  3. 1  4. 2  5. 2  6. 4  7. 2  8. 1  9. 3  10. 3
11. 1  12. 1  13. 4  14. 2  15. 3  16. 1  17. 2  18. 4  19. 1  20. 4
21. 2  22. 4  23. 1  24. 4  25. 2  26. 3  27. 2  28. 4  29. 1  30. 3
31. 3  32. 4  33. 3  34. 1  35. 2  36. 2  37. 4  38. 4  39. 4  40. 3
41. 3  42. 1  43. 4  44. 4  45. 4  46. 4  47. 1  48. 2  49. 3  50. 4
51. 4  52. 1  53. 3  54. 4  55. 3  56. 4  57. 2  58. 4  59. 2  60. 3
61. 2  62. 2  63. 2  64. 4  65. 4  66. 4  67. 2  68. 3  69. 1  70. 3
71. 2  72. 1  73. 3  74. 1  75. 1  76. 4  77. 4  78. 1  79. 3  80. 2
81. 1  82. 3  83. 1  84. 2  85. 2  86. 4  87. 2  88. 4  89. 1  90. 1,4
91. 2  92. 4  93. 4  94. 2  95. 1  96. 4  97. 4  98. 1  99. 4  100. 2
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ 90. 1,4   เป็น    90. 4

เฉลยข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 Onet 52
1. 1  2. 4  3. 4  4. 2  5. 2  6. 1  7. 1  8. 2  9. 2  10. 4
11. 4  12. 1  13. 4  14. 2  15. 4  16. 4  17. 3  18. 2  19. 1  20. 1
21. 4  22. 2  23. 1  24. 4  25. 4  26. 2  27. 3,4  28. 3  29. 4  30. 4
31. 2  32. 3  33. 1  34. 4  35. 4  36. 2  37. 1  38. 1  39. 1  40. 3
41. 3,4  42. 2  43. 2  44. 3  45. 1  46. 2  47. 1  48. 4  49. 1  50. 1
51. 3  52. 3  53. 4  54. 2  55. 4  56. 3  57. 1  58. 2  59. 3  60. 2
61. 1  62. 3  63. 1  64. 4  65. 1  66. 2  67. 3  68. 1  69. 3  70. 2
71. 1  72. 2  73. 3  74. 4  75. 4  76. 3  77. 4  78. 3  79. 3  80. 1
81. 2  82. 1  83. 3  84. 2  85. 2  86. 3  87. 3  88. 4  89. 3  90. 3
91. 2  92. 3  93. 3  94. 1  95. 3  96. 1  97. 4  98. 1  99. 4  100. 3
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ  27. 3,4  เป็น  27. 3 
ข้อ  41. 3,4  เป็น  41. 4 

 

เฉลยข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 04 Onet 52

  1. 4   2. 3    3. 2    4. 2    5. 2   6. 3    7. 1    8. 1   9. 3   10. 3
11. 3  12. 1  13. 3  14. 3  15. 3  16. 1  17. 4  18. 1  19. 2  20. 1
21. 2  22. 4  23. 4  24. 4  25. 4  26. 4  27. 2  28. 4  29. 2  30. 1
31. 3  32. 4  33. 1  34. 4  35. 2  36. 2  37. 3  38. 1  39. 2  40. 1
เฉลย: ทำเอง พร้อมตรวจสอบจาก สทศ. แล้วตรงกัน

เฉลยข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 05 Onet 52
1. 3  2. 1  3. 1  4. 4  5. 4  6. 4  7. 4  8. 4  9. 2  10. 3
11. 4  12. 1  13. 1  14. 3  15. 4  16. 3  17. 4  18. 4  19. 3  20. 2
21. 3  22. 1  23. 4  24. 2  25. 3  26. 4  27. 2  28. 1  29. 1,2  30. 1,2
31. 1  32. 3  33. 2  34. 3  35. 2  36. 2  37. 1  38. 3  39. 1  40. 3 
41. 1  42. 3  43. 2  44. 3  45. 4  46. 2  47. 3  48. 2  49. 4  50. 3
51. 1  52. 3  53. 2  54. 2  55. 1  56. 3  57. 2  58. 1  59. 4  60. 4
61. 1  62. 2  63. 4  64. 3  65. 3  66. 1  67. 1  68. 3  69. 4  70. 2
71. 3,4  72. 1  73. 3  74. 4  75. 2  76. 4  77. 1  78. 3  79. 1  80. 2
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ 29. 1,2   เป็น    29. 2
ข้อ 30. 1,2   เป็น    30. 1
ข้อ 71. 3,4   เป็น    71. 4

เฉลยข้อสอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาฯ รหัสวิชา 06 Onet 52
1. 4  2. 2  3. 2  4. 4  5. 4  6. 3  7. 3  8. 4  9. 2  10. 1
11. 2  12. 1  13. 1  14. 3  15. 2  16. 4  17. 4  18. 1  19. 3  20. 3
21. 4  22. 4  23. 2  24. 4  25. 3  26. 2  27. 1  28. 3  29. 4  30. 1
31. 4  32. 3  33. 4  34. 1  35. 2  36. 3  37. 2  38. 2  39. 2  40. 1
41. 1  42. 1  43. 1  44. 4  45. 3  46. 3  47. 2  48. 3  49. 1  50. 4
51. 4  52. 3  53. 3  54. 4  55. 4  56. 1  57. 3  58. 4  59. 4  60. 2
61. 2  62. 1  63. 1  64. 2  65. 2  66. 2  67. 1  68. 4  69. 3  70. 1,3
71. 3  72. 2  73. 1  74. 4  75. 1  76. 2  77. 4  78. 4  79. 3  80. 4 
81. 4  82. 2,4  83. 4  84. 1  85. 2  86. 3  87. 4  88. 2  89. 3  90. 4
91. 4  92. 2  93. 3  94. 2  95. 1  96. 1  97. 2  98. 1  99. 2  100. 4
101. 3  102. 3  103. 1  104. 3  105. 3  106. 3  107. 4  108. 2,4  109. 4  110. 3
111. 4  112. 3  113. 2  114. 1  115. 3  116. 3  117. 2  118. 1  119. 4  120. 1
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ 38. 2   เป็น    38. 3
ข้อ 65. 2   เป็น    65. 1
ข้อ 70. 1,3   เป็น    70. 1
ข้อ 82. 2,4   เป็น    82. 2
ข้อ 87. 4   เป็น    87. 3
ข้อ 108. 2,4   เป็น   108. 1
ขอบคุณแหล่งข้อมูล http://forum.02dual.com/index.php?topic=178.0
สร้างโดย:
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ข้อสอบ O-net ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2551  สอบ 2552
ข้อสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 8) 8) 8) 8) 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010, เวลา 09:44:00 am โดย ครูสุรพล »