ผู้เขียน หัวข้อ: แบบลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการSMSS  (อ่าน 2747 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kruchay

  • บุคคลทั่วไป
แบบลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการSMSS
« เมื่อ: วันที่ 25 กรกฎาคม 2012, เวลา 11:18:41 am »
               แบบลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนละ 3 ท่าน โปรดคลิกที่ลิงก์ลงทะเบียน

เนื่องจากครบกำหนดการลงทะเบียน ขออนุญาตปิดรับการลงทะเบียน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 20 สิงหาคม 2012, เวลา 09:25:36 am โดย kruchay »

kruchay

  • บุคคลทั่วไป
รายชื่อครูและโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ SMSS
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 06 สิงหาคม 2012, เวลา 11:52:32 am »
  รายชื่อครูและโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ SMSS

   
   1. นายวีระศักดิ์              พูลศรี                            โรงเรียนวารินชำราบ
   2. นางสุนารินทร์            เบ้าสุวรรณ                      โรงเรียนวารินชำราบ
   3. นางสมปอง              บุระดำ                            โรงเรียนวารินชำราบ
   4. นางดวงใจ               เคนนี่                             โรงเรียนวารินชำราบ
   5. นางจินตนา              ปูคะภาค                          โรงเรียนวารินชำราบ
   6. นางสาวพิมพ์ลดา       โชคศิรินิธิัรัฐ                      โรงเรียนวารินชำราบ
   7. นายคณิตย์               ชนะกุล                           โรงเรียนวารินชำราบ
   8. นายรัฐกิจ                สุตะพันธ์                          โรงเรียนวารินชำราบ
   9. นางเสาวคนธ์            มุสะกะ                            โรงเรียนวารินชำราบ
   10. นางสาวมะลิวัลย์      แพงดี                             โรงเรียนวารินชำราบ
   11. นางสำรวย             ไชยมาตย์                        โรงเรียนวารินชำราบ
   12. นางสาววราภรณ์      เจริญพันธ์                         โรงเรียนวารินชำราบ
   13. นายอารมย์            บุญห่อ                             โรงเรียนวารินชำราบ
   14. นางปราณีวรรณ       ลือขุนทด                          โรงเรียนวารินชำราบ
   15. นางปารณีย์           บุญช่วย                            โรงเรียนวารินชำราบ
   16. นางจงกลนี           อาสาสิงห์                           โรงเรียนวารินชำราบ
   17. นางสาวมณีแสง      ทองสิม                             โรงเรียนวารินชำราบ
   18. นางประดุจเพชร      เกศรินหอมหวล                    โรงเรียนวารินชำราบ
   19. นางอัญชลี            พลบุรี                                โรงเรียนวารินชำราบ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 20 สิงหาคม 2012, เวลา 09:26:24 am โดย kruchay »

kruchay

  • บุคคลทั่วไป
Re: แบบลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการSMSS
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันที่ 09 สิงหาคม 2012, เวลา 07:51:43 am »
 รายชื่อครูและโรงเรียนที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ SMSS


   1. นายสมเกียรติ        ขันอ่อน                       โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
   2. นายธงชัย            ศิริวาลย์                       โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
   3. นางรัตนพร           ชัยเงิน                         โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
   4. นายสมเกียรติ       จุฑานันท์                      โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
   5. นายอนุรัฐ            วามะลุน                        โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
   6. นายธนิตเชษฐ์       สกุลพงษ์                      โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
   7. นายจารึก             วันคำ                          โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
   8. นางสาวโสวรรณี    แหล่งหล้า                      โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
   9. นายภานุวัตน์       อุปมา                             โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
  10. นายสุรพล          ทางทอง                         โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
  11. นายโกเมน         ตาน้อย                           โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
  12. นายประธาร        วสวานนท์                        โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
  13. นางรัติกร           คงนิล                              โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
  14. นายสุระสิทธิ์       คุดนา                              โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
  15. นายประจักษ์      จิตรมั่น                             โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
  16. นายขุนอธิป        ทองผาย                          โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
  17. นางสาวนวลจันทร์  วงศ์มั่น                           โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
  18. นายอิสระพงษ์     วงศ์วีระพันธุ์                        โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
  19. นายสิทธิชัย       ดีล้น                                 โรงเรียนวิจิตราพิทยา
  20. นายชัชวาลย์      ชมภูศรี                              โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
  21. นางสาวอรุณี       วงศ์เศษรฐ                         โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
  22. นางชฎาพร         เขียวศรี                             โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
  23. นางอนุรีย์          ฤทธิแผลง                           โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
  24. นายประสงค์       สร้อยเพชร                          โรงเรียนวิจิตราพิทยา
  25. นางอาภรณ์        คำโฮม                               โรงเรียนวิจิตราพิทยา
  26. นายคำภู           วัฒราช                               โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
  27. นายเชษฐา        เสาเวียง                               โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
  28. นายกอปรววิทย์  เพชราเวช                             โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
  29. นางสาวแจ่มสิริ   ศรีภูไฟ                                 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
  30. นายจักรี           บุญประสิทธิ์                           โรงเรียนสหธาตุศึกษา
  31. นายไพชยนต์     บุญสุภา                                โรงเรียนสว่างวีระวงศ์


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 20 สิงหาคม 2012, เวลา 09:29:34 am โดย kruchay »