• Welcome to กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ.
 

โปรแกรมช่วยครูทำปพ5แบบตัดเกรดได้ (ครบทุกด้านที่ต้องทำ)

เริ่มโดย ครูประดุจเพชร, วันที่ 16 มิถุนายน 2013, เวลา 12:09:51 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

ครูประดุจเพชร

โปรแกรมช่วยครูทำปพ5แบบตัดเกรดได้ (ครบทุกด้านที่ต้องทำ)ประกอบด้วน 1. ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 2. คุณลักษณะ 3.สมรรถนะ และ4.คะแนนรายจุดประสงค์ ตัดเกรดตามเกณฑ์การประเมินผลวารินชำราบ พร้อมสรุปจำนวนนักเรียนที่ได้แต่ละเกรดด้วย