• Welcome to กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ.
 

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 2/2559

เริ่มโดย ครูโอ๊ต, วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2016, เวลา 23:38:24 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

0 สมาชิก และ 1 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้

ครูโอ๊ต

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนรุ่นที่ 2/2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวารินชำราบ อุบลราชธานี

ภาพตัวอย่างกิจกรรม
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ...คลิ๊กที่นี่.....
ค่าของคนอยู่ที่การกระทำ...ทำดีไม่มีใครเห็น...แต่เราเห็นและเป็นสุข...เหนื่อย...ท้อ...แต่สู้