ครูและบุคลากร Login ด้วย Username และ Password ที่ลงทะเบียนไว้
นักเรียน Username ใช้เลขประจำตัว password ไม่ต้องใส่