แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Google Chrome
บุคลากรทุกท่าน Login ด้วย Usernane และ Password ที่ลงทะเบียน