ข่าว

  • ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เว็บไซต์ เพื่อการศึกษา เว็บศูนย์ไอซีที ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน
  • เพื่อการแสดงข้อมูลที่สวยงาม ถูกต้อง และชัดเจน กรุณาปรับแต่งความละเอียดหน้าจอของท่านให้สูงตั้งแต่ 1024*768 ขึ้นไป
  • แนะนำให้ใช้เบราเซอร์ (โปรแกรมสำหรับเล่นเว็บ) Firefox หรือ Chrome สะดวก เร็วมาก และให้ความปลอดภัยสูงกว่า IE หลายเท่า มีเวอร์ ชั่นภาษาไทยด้วย
  • วันนี้คุณทำความดี หรือยัง
  • การส่งงานซ่อมเสริม ส่งตามกำหนดที่ครูนัดหมาย โดยส่งเข้าบอร์ดแล้วแจ้งให้ครูทราบ
  • ติดขัดอย่างไร สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook.com/warinschool

การวิจัยในชั้นเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ การวิจัยในชั้นเรียน

เก็บตัวอย่าง การวิจัยในชั้นเรียน ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lolitaglita
ใน ฉันสามารถหาที่นี่คนที่น่...
เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2023, 23:27:13

อาเซียนศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ อาเชียนศึกษา

รวมเนื้อหา สาระ ภาษาพูด ภาษาเขียน ฝึกพูด ฝึกเขียน เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของชาติในอาเชียน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Updated Product Info
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 06:32:20

บอร์ดย่อย: ภาษาเวียตนาม, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาพม่า, ภาษาเขมร, ภาษาลาว, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเชีย

ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

รวม ทิป เทคนิค การคอนฟิก ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ฯลฯ สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย zofiadaniel211
ใน Cenforce 100: Niesamowit...
เมื่อ วันที่ 02 ธันวาคม 2023, 13:00:31

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค การใช้งาน Google Workspace

Google Workspace มีมากมายหลายระบบ เช่น Mail ,Google Meet, Google Sites, Google Form ฯ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค Mikroik

เรียนรู้ ปรับปรุง บริหารจัดการ ไมโครติก อุปกรณ์ยอดนิยมสำหรับท่านที่ดูแลเครือข่ายปัจจุบัน

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Useful Product Tips
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 02:20:07

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server

19 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Great Product Website
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 07:33:51

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

แนะนำ สอบถาม ทิปเทคนิค การติดตั้ง แก้ปัญหาในระบบปฏิบัติการ Windows server

12 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Best Product Blog
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:42:28

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu server

4 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: คลิปวิธีการลง Ubuntu...
เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2018, 15:12:50

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน คลิปวิธีการลง CentOS 7 S...
เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2017, 16:08:06

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IT/Computer

เก็บรวบรวม สาระความรู้ ทั่วๆ ไป เกี่ยวกับ IT หรือคอมพิวะตอร์

9 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน New Product Tips
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 05:20:38

สำหรับนักเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์

เพื่อนักเรียนได้มีทักษะ มีความรู้ความใจ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่างถูกค้องและเหมาะสม

67 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Awesome Product Tips
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:58:03

บอร์ดย่อย: ทิป เทคนิค วิธีการใช้งาน Facebook, Blog หรือ เว็บบล็อก, การใช้งาน Skype, Hi5 ทิป เทคนิค, twitter, Paypal
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 )

สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4, ม.5 และ 6 ใช้ศึกษา และส่งงาน

5818 กระทู้
3889 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Recommended Product Tips
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 09:19:55

บอร์ดย่อย: กราฟิก ทิป เทคนิค เนื้อหา
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา เว็บไซต์ CMS

สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียน รายวิชา งานพัฒนาเว็บไซต์ CMS 1 มาศึกษา รับงาน ส่งงานที่นี่

522 กระทู้
504 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Updated Product Info
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:43:16

บอร์ดย่อย: Joomla, AtomyMaxsite
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ม.2)

สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชา วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศพื้นฐาน ที่ประสงค์จะส่งงานในระบบ

263 กระทู้
207 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Updated Product Blog
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 02:14:49

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( ม.5 )

สำหรับส่งงาน นักเรียน ม.5 ที่เรียนวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

241 กระทู้
216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nattamon11
ใน นางสาวนัทมน จันพวง รา...
เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2013, 12:40:35

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานแอนิเมชั่น (ม.5)

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะติดต่อ สอบถาม หรือ แจ้งการส่งงาน กับครูผู้สอน

1483 กระทู้
1366 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Useful Product Site
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 04:28:34

ไม่มีกระทู้ใหม่ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สำหรับนักเรียนที่เรียน รายวิชา การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส ง 30219

8 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน เทคนิคการ GHOST และ Rest...
เมื่อ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2015, 09:33:05

รวม ทิป เทคนิค ติดตั้ง แก้ปัญหา Windows

ไม่มีกระทู้ใหม่ Windows7-10

เดี๋ยวนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น การสื่อสารรวดเร็วขึ้น การเรียนรู้ที่จะติดตั้งและแก้ปัญหา Windows ไม่ใช่เรื่องยากครับ มั่นศึกษาเรียนรู้ ทดสอบ ทดลองเดี๋ยวก็คล่องเอง

20 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน High Rated Product Site
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 07:47:38

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้ง ใช้งานโปรแกรม Antivirus

ยุคที่ ไวรัส มาร์ลแวร์ แอดร์แวร์ สารพัด สิ่งรบกวน มาศึกษาทิป เทคนิค ติดตั้ง ป้องกัน และการใช้งานโปรแกรม Antivirus กันครับ

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Cool Product Guide
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 01:59:09

ทิป เทคนิค การใช้งาน Microsoft Office

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2010

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2010

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน การใช้งาน Microsoft Acce...
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2011, 13:29:41

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2013

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2013

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Updated Product Info
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 09:07:47

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2016

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2016

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน การใช้งาน Excel 2016
เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2017, 09:59:17

สมุดเยี่ยม ติดต่อ สอบถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกเยี่ยม

ขอเรียนเชิญทุกท่าน แวะ บันทึกเยี่ยม แนะนำ ติชม ได้ที่นี่ค่ะ

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jedsada
ใน Re: กรุณาแวะเยี่ยม บันทึ...
เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2011, 21:29:50

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อ สอบถาม

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือต้องการคำแนะนำ หรือต้องการให้ทางศูนย์ฯ ช่วยเหลือท่านในเรื่องใดๆ แจ้งได้ที่บอร์ดครับ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ต้องการติดต่อ สอบถาม หรื...
เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2008, 10:14:07

ถาม-ตอบ แนะนำความรู้เรื่อง IT/Computer

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถาม-ตอบปัญหา IT/Computer

ถาม-ตอบปัญหา IT/Computer

3 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ติดขัด มีข้อสงสัย หร...
เมื่อ วันที่ 05 ตุลาคม 2008, 10:46:18

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถาม-ตอบ แนะนำแก้ปัญหาเรื่องพรินเตอร์

ถาม-ตอบ แนะนำแก้ปัญหาเรื่องพรินเตอร์

6 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Excellent Product Guide
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 02:37:39

มุมพักผ่อน

ไม่มีกระทู้ใหม่ มิวสิค ออนไลน์

ว่างๆ ก็มานั่ง ฟังเพลง เพื่อผ่อนคลายบ้างก็ดีนะครับ เป็นมุมสำหรับ นักเรียนและท่านที่สนใจทดสอบ ทดลอง ศึกษา การนำเพลง ซาวด์ต่างๆ ขึ้นใช้ในระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับ ( แต่ห้ามโพสให้ดาวน์โหลดนะครับ ) อยากฟังเพลงใดแนะนำได้ครับ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน เพลงรูปที่มีทุกบ้าน
เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2007, 13:08:03

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฟังเพลงโรงเรียนในฝันกันมั้ย

ขอเชิญทุกท่าน ฟังเพลงโรงเรียนในฝัน เพื่อขวัญและกำลังใจ ในการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาชาติ บ้านเมืองครับ

4 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย FrankJScott
ใน Useful Product Guide
เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 06:07:09

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Cenforce 100: Niesamowity lek na zaburzenia erekcji | Kamagralek โดย zofiadaniel211 (ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator))
วันที่ 02 ธันวาคม 2023, 13:00:31
Recommended Product Tips โดย FrankJScott (รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ))
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 09:19:55
High Rated Product Tips โดย FrankJScott (รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ))
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 09:16:06
Updated Product Info โดย FrankJScott (Microsoft Office 2013)
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 09:07:47
Awesome Product Tips โดย FrankJScott (รายวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์)
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:58:03
Top Rated Product Website โดย FrankJScott (รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ))
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:56:27
New Product Blog โดย FrankJScott (รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ))
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:51:26
Useful Product Blog โดย FrankJScott (รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ))
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:48:20
Cool Product Guide โดย FrankJScott (รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ))
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:47:36
Excellent Product Site โดย FrankJScott (รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ))
วันที่ 04 พฤศจิกายน 2023, 08:45:20

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

8596 กระทู้ ใน 6382 หัวข้อ โดย 19 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: zofiadaniel211
กระทู้ล่าสุด: "Cenforce 100: Niesamowit..." ( วันที่ 02 ธันวาคม 2023, 13:00:31 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

30 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 30. ออนไลน์มากที่สุด: 188 (วันที่ 02 สิงหาคม 2023, 13:30:18)