ข่าว

  • ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เว็บไซต์ เพื่อการศึกษา เว็บศูนย์ไอซีที ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน
  • เพื่อการแสดงข้อมูลที่สวยงาม ถูกต้อง และชัดเจน กรุณาปรับแต่งความละเอียดหน้าจอของท่านให้สูงตั้งแต่ 1024*768 ขึ้นไป
  • แนะนำให้ใช้เบราเซอร์ (โปรแกรมสำหรับเล่นเว็บ) Firefox หรือ Chrome สะดวก เร็วมาก และให้ความปลอดภัยสูงกว่า IE หลายเท่า มีเวอร์ ชั่นภาษาไทยด้วย
  • วันนี้คุณทำความดี หรือยัง
  • การส่งงานซ่อมเสริม ส่งตามกำหนดที่ครูนัดหมาย โดยส่งเข้าบอร์ดแล้วแจ้งให้ครูทราบ
  • ติดขัดอย่างไร สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook.com/warinschool

การวิจัยในชั้นเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ การวิจัยในชั้นเรียน

เก็บตัวอย่าง การวิจัยในชั้นเรียน ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

602 กระทู้
332 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Veronaakl
ใน wr1.warin.ac.th ?...
เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2024, 22:26:19

อาเซียนศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ อาเชียนศึกษา

รวมเนื้อหา สาระ ภาษาพูด ภาษาเขียน ฝึกพูด ฝึกเขียน เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของชาติในอาเชียน

131 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย JustinloDaync
ใน ? - KOKS.TOP ? ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 18:32:04

บอร์ดย่อย: ภาษาเวียตนาม, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาพม่า, ภาษาเขมร, ภาษาลาว, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเชีย

ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

รวม ทิป เทคนิค การคอนฟิก ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ฯลฯ สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

73 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Cigar Prices In Cuba 202...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:45:52

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค การใช้งาน Google Workspace

Google Workspace มีมากมายหลายระบบ เช่น Mail ,Google Meet, Google Sites, Google Form ฯ

61 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน bc assessment 2024
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:46:23

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค Mikroik

เรียนรู้ ปรับปรุง บริหารจัดการ ไมโครติก อุปกรณ์ยอดนิยมสำหรับท่านที่ดูแลเครือข่ายปัจจุบัน

68 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Semaine De Relache Montr...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:47:04

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server

82 กระทู้
67 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน april 2024 calendar
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:47:45

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

แนะนำ สอบถาม ทิปเทคนิค การติดตั้ง แก้ปัญหาในระบบปฏิบัติการ Windows server

76 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Best F1 Fantasy Team 202...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:48:15

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu server

61 กระทู้
55 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Taux hypothecaire en 202...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:48:50

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

65 กระทู้
61 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Ecole Fermer 13 Janvier ...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:49:24

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IT/Computer

เก็บรวบรวม สาระความรู้ ทั่วๆ ไป เกี่ยวกับ IT หรือคอมพิวะตอร์

66 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน happy new year 2024 imag...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:49:57

สำหรับนักเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์

เพื่อนักเรียนได้มีทักษะ มีความรู้ความใจ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่างถูกค้องและเหมาะสม

77 กระทู้
67 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Calendrier CCQ 2024
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:53:58

บอร์ดย่อย: ทิป เทคนิค วิธีการใช้งาน Facebook, Blog หรือ เว็บบล็อก, การใช้งาน Skype, Hi5 ทิป เทคนิค, twitter, Paypal
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 )

สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4, ม.5 และ 6 ใช้ศึกษา และส่งงาน

5941 กระทู้
3949 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Periode De Chasse Dindon...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:55:09

บอร์ดย่อย: กราฟิก ทิป เทคนิค เนื้อหา
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา เว็บไซต์ CMS

สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียน รายวิชา งานพัฒนาเว็บไซต์ CMS 1 มาศึกษา รับงาน ส่งงานที่นี่

579 กระทู้
556 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Defile St Patrick Montre...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:56:47

บอร์ดย่อย: Joomla, AtomyMaxsite
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ม.2)

สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชา วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศพื้นฐาน ที่ประสงค์จะส่งงานในระบบ

317 กระทู้
255 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Top 10 BEST Pokemon Rom ...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:57:24

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( ม.5 )

สำหรับส่งงาน นักเรียน ม.5 ที่เรียนวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

297 กระทู้
269 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน bc stat holidays 2024
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:58:05

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานแอนิเมชั่น (ม.5)

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะติดต่อ สอบถาม หรือ แจ้งการส่งงาน กับครูผู้สอน

1542 กระทู้
1419 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน New Can-Am Defender Mode...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:58:41

ไม่มีกระทู้ใหม่ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สำหรับนักเรียนที่เรียน รายวิชา การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส ง 30219

63 กระทู้
57 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Agenda Scolaire 2023-202...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 04:59:19

รวม ทิป เทคนิค ติดตั้ง แก้ปัญหา Windows

ไม่มีกระทู้ใหม่ Windows7-10

เดี๋ยวนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น การสื่อสารรวดเร็วขึ้น การเรียนรู้ที่จะติดตั้งและแก้ปัญหา Windows ไม่ใช่เรื่องยากครับ มั่นศึกษาเรียนรู้ ทดสอบ ทดลองเดี๋ยวก็คล่องเอง

71 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน McDonald's Summer Drink ...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:00:00

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้ง ใช้งานโปรแกรม Antivirus

ยุคที่ ไวรัส มาร์ลแวร์ แอดร์แวร์ สารพัด สิ่งรบกวน มาศึกษาทิป เทคนิค ติดตั้ง ป้องกัน และการใช้งานโปรแกรม Antivirus กันครับ

61 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Prevision Marche Immobil...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:00:38

ทิป เทคนิค การใช้งาน Microsoft Office

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2010

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2010

60 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย CryptoCurrencygon
ใน Bitcoin, and the ideas b...
เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2024, 23:13:08

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2013

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2013

61 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Ecole Fermer 13 Janvier ...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:01:45

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2016

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2016

47 กระทู้
45 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Tall Pines Music & Arts ...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:02:24

สมุดเยี่ยม ติดต่อ สอบถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกเยี่ยม

ขอเรียนเชิญทุกท่าน แวะ บันทึกเยี่ยม แนะนำ ติชม ได้ที่นี่ค่ะ

57 กระทู้
54 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Calgary Mother's Day Bru...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:02:55

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อ สอบถาม

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือต้องการคำแนะนำ หรือต้องการให้ทางศูนย์ฯ ช่วยเหลือท่านในเรื่องใดๆ แจ้งได้ที่บอร์ดครับ

55 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Ecole Fermees 5 Avril 20...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:03:23

ถาม-ตอบ แนะนำความรู้เรื่อง IT/Computer

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถาม-ตอบปัญหา IT/Computer

ถาม-ตอบปัญหา IT/Computer

54 กระทู้
49 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Quoi Faire En Mars 2024
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:04:03

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถาม-ตอบ แนะนำแก้ปัญหาเรื่องพรินเตอร์

ถาม-ตอบ แนะนำแก้ปัญหาเรื่องพรินเตอร์

55 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Body Worlds Exhibit Sche...
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:04:34

มุมพักผ่อน

ไม่มีกระทู้ใหม่ มิวสิค ออนไลน์

ว่างๆ ก็มานั่ง ฟังเพลง เพื่อผ่อนคลายบ้างก็ดีนะครับ เป็นมุมสำหรับ นักเรียนและท่านที่สนใจทดสอบ ทดลอง ศึกษา การนำเพลง ซาวด์ต่างๆ ขึ้นใช้ในระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับ ( แต่ห้ามโพสให้ดาวน์โหลดนะครับ ) อยากฟังเพลงใดแนะนำได้ครับ

55 กระทู้
52 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน Quoi Faire En Mars 2024
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:05:09

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฟังเพลงโรงเรียนในฝันกันมั้ย

ขอเชิญทุกท่าน ฟังเพลงโรงเรียนในฝัน เพื่อขวัญและกำลังใจ ในการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาชาติ บ้านเมืองครับ

105 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Vikiktq
ใน august 2024 calendar
เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2024, 05:05:41

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

? - KOKS.TOP ? - KO โดย JustinloDaync (ภาษาเวียตนาม)
วันนี้ เวลา 18:32:04
? - KOKS.TOP ? - โดย Dennissebow (ภาษาเวียตนาม)
วันนี้ เวลา 17:11:52
wr1.warin.ac.th ?? โดย Veronaakl (การวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2024, 22:26:19
, ! , ! โดย Charlesmurry (การวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2024, 16:51:25
wr1.warin.ac.th ?? โดย Evauox (การวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2024, 14:23:13
, ! , โดย Charlesmurry (ภาษาอินโดนีเชีย)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2024, 13:14:12
, ! , โดย Charlesmurry (อาเชียนศึกษา)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2024, 06:11:01
https mega โดย VernaJoimi (อาเชียนศึกษา)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2024, 03:53:17
, ! , โดย Charlesmurry (อาเชียนศึกษา)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2024, 23:14:02
http mega sb โดย Pedrozew (การวิจัยในชั้นเรียน)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2024, 21:34:59

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

12000 กระทู้ ใน 9013 หัวข้อ โดย 3636 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: zikugaw
กระทู้ล่าสุด: " ? - KOKS.TOP ? ..." ( วันนี้ เวลา 18:32:04 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

76 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
zikugaw

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 148. ออนไลน์มากที่สุด: 419 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2024, 01:23:28)