การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] เทคนิคการ GHOST และ Restore

[2] การเข้าสู่ BIOS

[3] วิดีโอการติดตั้ง Windows 10

[4] วิดีโอการติดตั้ง Windows 8, 8.1

[5] วิดีโอการติดตั้ง Windows 7

[6] คู่มือการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

[7] สอนใช้โปรแกรม nero ไรท์แผ่นง่ายๆ

[8] วิธีไรท์แผ่น CD DVD ง่ายๆ ใน Windows

[9] ติดตั้ง Microsoft Office 2019 ตัวเต็ม ถาวร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version