ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

หัวข้อ

(1/1)

[1] สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง CentOS 7 - useradd, sudo, disable root login

[2] CentOS 8 Server - #Install phpMyAdmin (LEMP)

[3] CentOS 8 Server - #6.1 Install LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP)

[4] How to install CentOS 8 Server + Static ip + LAMP SERVER + webmin admin panel

[5] คลิปวิธีการลง CentOS 7 Server + Static ip + LAMP SERVER + webmin admin panel

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version