ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] สอน ติดตั้ง Active Directory Domain Service สำหรับ Windows server 2012R2 ( EP.1 )

[2] การใช้งาน Disk Quota บน Windows Server 2012R2

[3] การใช้งาน Web PlatForm Installer สำหรับติดตั้ง Apllications ต่างๆ

[4] การถอดถอน Role and Feature บน Windows Server 2012R2

[5] การติดตั้ง Active Directory บน Microsoft Windows Server 2012R2

[6] การตั้งค่าให้ Windows Server 2012R2 ให้บริการเว็บไซต์และ DNS

[7] การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server 2012R2

[8] สอนติดตั้ง Windows Server 2012 R2

[9] คลิปวิธีการลง Windows Server 2008 R2 - Configuring an FTP Server

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version