การวิจัยในชั้นเรียน

หัวข้อ

(1/1)

[1] การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล

[2] การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ CAI เรื่อง ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง

[3] เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน

[4] ส่งความสุขวันสงกรานต์

[5] การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version