สำหรับนักเรียน > รายวิชา งานแอนิเมชั่น (ม.5)

คู่มือหรือเอกสาร Flash8 และ cs3

(1/1)

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง:
8) 8) 8) 8) 8)
คู่มือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรแกรม Flash 8

วิธีการใช้งาน คลิกที่ไฟล์ที่ต้องการ เซฟลงเครื่อง หรือ Open เพื่อเปิดอ่าน
ซึ่งเป็นไฟล์ PDF

 ;0 ;0 ;0 ;0 ;0

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version