มุมพักผ่อน > ฟังเพลงโรงเรียนในฝันกันมั้ย

เพลงโรงเรียนในฝัน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:
;D ;D  กว่าจะไปถึงฝัน เราบุกป่าฝ่าดง ด้วยความยากลำบาก
ด้วยบริบท ด้วยสภาพแวดล้อม ด้วยความจำกัด ด้วยความขัดสนนานาประการ
แต่เราก็ฝ่ามาได้ ด้วยความสุข และภาคภูมิใจ

"โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน
โรงเรียนแกนนำ ICT 1 ใน 16 โรงเรียนในฝันระดับประเทศ"

  ;D ;D ;D ;D ;D
http://www.warin.ac.th/itplaza/data/labschoolsd.swf
คลิกเพื่อฟังเพลง

monofay:
เตรียมการเข้าสู่การประเมินโรงเรียนในฝัน 2 ของโรงเรียนสวนแตงวิทยา
ในวันที่10 ตุลาคม พ.ศ.2551
กิจกรรมภายในงาน
1.การโชว์งานต่างๆ เช่น ภาษาไทย คอมพิวเตอร์
2.รอการประเมินจากคณะกรรมการ
 จาก  ด.ช.พรชัย  มีพิศ
 (monofay@gmail.com)

ผู้ดูแลระบบ:
โรงเรียนสวนแตงวิทยา เชียงใหม่ หรือปล่าวครับ ถ้าใช่เคยไปนอนที่นั่น หลายปีมาแล้ว ตอนไปเยี่ยม ศึกษาดูงาน
ขอให้มีความสุข และสนุกกับงานที่ได้ทำครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version