ทิป เทคนิค การใช้งาน Microsoft Office > Microsoft Office 2010

การใช้งาน Microsoft Word 2010

(1/1)

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง:
การใช้งาน Microsoft Word 2010 เบื้องต้น

          โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก จึงเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน จนทำให้บริษัทผู้ผลิตได้มีการพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถมากกว่าเดิมอีก และโปรแกรมใหม่นี้มีชื่อ ว่า Microsoft Word 2010

 :here: :here:
Part 1


 :here: :here:
Part 2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version