ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ > ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

ตั้งค่า เวลา ให้กับ ssh ให้นานขึ้น

(1/1)

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง:
 :09: :09: :09:

ตั้งค่า เวลา ให้กับ ssh ให้นานขึ้น

1. แก้ sshd_config

    # nano /etc/ssh/sshd_config

ค้นหา ด้วยการ ctrl+w พิมพ์  ClientAlive เพิ่มเป็น 60

   #Compression delayed
   ClientAliveInterval 60 
   #ClientAliveCountMax 3

แลัวบันทึก ctrl+o

2. ssh_config

  # nano /etc/ssh/ssh_config

เลื่อนไปล่างสุด พิมพ์

  ServerAliveInterval 60

3. Restart sshd

  # service sshd restart

## จบ ##

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version