ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ > ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server 2012R2

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:
การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server 2012R2 เพื่อแจกจ่ายไอพีให้กับเครื่องลูกข่าย
 :here:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version