ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ > ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

การถอดถอน Role and Feature บน Windows Server 2012R2

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:
การถอดถอน Role and Feature บน Windows Server 2012R2
 :here:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version