ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ > ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

CentOS 8 Server - #6.1 Install LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP)

(1/1)

ตองคิง:
 :06: :06: :06: :06:

CentOS 8 Server - #6.1 Install LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP)


CentOS 8
Nginx 1.14.1-9
MySQL 8.0.17-3
PHP 7.2.11-1

00:24 - Install Nginx
05:51 - Install MySQL
12:03 - Install PHP

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version