ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ > ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง CentOS 7 - useradd, sudo, disable root login

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:
 :newe9: :newe9: :newe9: :newe9:

สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง CentOS 7 - useradd, sudo, disable root login


 [PZ05] [PZ05] [PZ05] [PZ05]

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version