ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ > ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

สอน ติดตั้ง Active Directory Domain Service สำหรับ Windows server 2012R2 ( EP.1 )

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:
 :19: :19: :19: :19:
สอน ติดตั้ง Active Directory Domain Service สำหรับ Windows server 2012R2 ( EP.1 )

ผู้ดูแลระบบ:
ตรวจสอบหลังจากติดตั้ง Active Directory Domain Service ( EP.2 )

ผู้ดูแลระบบ:
สอน Join Domain EP.3
:19: :19: :19:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version