ข่าว

  • ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เว็บไซต์ เพื่อการศึกษา เว็บศูนย์ไอซีที ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้มีความสุข สนุกกับการทำงาน
  • เพื่อการแสดงข้อมูลที่สวยงาม ถูกต้อง และชัดเจน กรุณาปรับแต่งความละเอียดหน้าจอของท่านให้สูงตั้งแต่ 1024*768 ขึ้นไป
  • แนะนำให้ใช้เบราเซอร์ (โปรแกรมสำหรับเล่นเว็บ) Firefox หรือ Chrome สะดวก เร็วมาก และให้ความปลอดภัยสูงกว่า IE หลายเท่า มีเวอร์ ชั่นภาษาไทยด้วย
  • วันนี้คุณทำความดี หรือยัง
  • การส่งงานซ่อมเสริม ส่งตามกำหนดที่ครูนัดหมาย โดยส่งเข้าบอร์ดแล้วแจ้งให้ครูทราบด้วยทาง Facebook
  • ติดขัดอย่างไร สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook.com/warinschool

การวิจัยในชั้นเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ การวิจัยในชั้นเรียน

เก็บตัวอย่าง การวิจัยในชั้นเรียน ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน การพัฒนาการเรียนวิชาศิลป...
เมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2019, เวลา 08:45:08 am

โครงงานนักเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ IS2 : การสื่อสารและการนำเสนอ

สำหรับนักเรียนส่งงาน หรือ นำเสนอผลงานนักเรียน ที่สามารถเป็นตัวอย่างได้

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ทักทาย
เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2020, เวลา 13:33:08 pm

อาเซียนศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ อาเชียนศึกษา

รวมเนื้อหา สาระ ภาษาพูด ภาษาเขียน ฝึกพูด ฝึกเขียน เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของชาติในอาเชียน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน เรียนรู้ภาษาอินโดนีเชีย
เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2015, เวลา 08:16:22 am

บอร์ดย่อย: ภาษาเวียตนาม, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาพม่า, ภาษาเขมร, ภาษาลาว, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเชีย

ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

รวม ทิป เทคนิค การคอนฟิก ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ฯลฯ สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน โดเมนคืออะไร ? โฮสติ้งคื...
เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 10:10:49 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค Mikroik

เรียนรู้ ปรับปรุง บริหารจัดการ ไมโครติก อุปกรณ์ยอดนิยมสำหรับท่านที่ดูแลเครือข่ายปัจจุบัน

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Error Log ที่เจอบ่อยๆ ใน...
เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 09:12:42 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server

18 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Upgrading from ESXi 6.5 ...
เมื่อ วันที่ 07 กรกฎาคม 2019, เวลา 11:32:06 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

แนะนำ สอบถาม ทิปเทคนิค การติดตั้ง แก้ปัญหาในระบบปฏิบัติการ Windows server

12 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: สอน ติดตั้ง Active D...
เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 10:04:33 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu server

6 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ตองคิง
ใน การติดตั้ง Web Server LE...
เมื่อ วันที่ 04 ธันวาคม 2019, เวลา 12:46:09 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง ...
เมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2020, เวลา 20:23:33 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IT/Computer

เก็บรวบรวม สาระความรู้ ทั่วๆ ไป เกี่ยวกับ IT หรือคอมพิวะตอร์

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน โดรน..เทคโนโลยี
เมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2019, เวลา 10:44:18 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ DOCKER เบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานการใช้งาน DOCKER ในเบื้องต้น

11 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Docker บนวินโดว์ 10 | EP...
เมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2020, เวลา 13:35:11 pm

สำหรับนักเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์

เพื่อนักเรียนได้มีทักษะ มีความรู้ความใจ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่างถูกค้องและเหมาะสม

64 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน แบบฝึกหัด
เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2014, เวลา 12:50:15 pm

บอร์ดย่อย: ทิป เทคนิค วิธีการใช้งาน Facebook, Blog หรือ เว็บบล็อก, การใช้งาน Skype, Hi5 ทิป เทคนิค, twitter, Paypal
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 )

สำหรับนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4, ม.5 และ 6 ใช้ศึกษา และส่งงาน

5765 กระทู้
3889 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: ภาพหายากของโลก ที่ถ่...
เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2017, เวลา 15:34:29 pm

บอร์ดย่อย: กราฟิก ทิป เทคนิค เนื้อหา
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา เว็บไซต์ CMS

สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียน รายวิชา งานพัฒนาเว็บไซต์ CMS 1 มาศึกษา รับงาน ส่งงานที่นี่

513 กระทู้
504 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน การติดตั้ง joomla
เมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2014, เวลา 09:35:05 am

บอร์ดย่อย: Joomla, AtomyMaxsite
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ม.2)

สำหรับนักเรียนที่เรียนวิชา วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศพื้นฐาน ที่ประสงค์จะส่งงานในระบบ

262 กระทู้
207 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน ข้อความร่วมมือ ใช้ภาษาไท...
เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2010, เวลา 13:33:08 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( ม.5 )

สำหรับส่งงาน นักเรียน ม.5 ที่เรียนวิชา การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

241 กระทู้
216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nattamon11
ใน นางสาวนัทมน จันพวง รา...
เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2013, เวลา 12:40:35 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายวิชา งานแอนิเมชั่น (ม.5)

สำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะติดต่อ สอบถาม หรือ แจ้งการส่งงาน กับครูผู้สอน

1482 กระทู้
1366 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rittichai tacimrod
ใน สวัสดเีค่ะ
เมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2014, เวลา 11:12:01 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สำหรับนักเรียนที่เรียน รายวิชา การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส ง 30219

13 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน สอนใช้โปรแกรม nero ไรท์แ...
เมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2019, เวลา 11:36:14 am

รวม ทิป เทคนิค ติดตั้ง แก้ปัญหา Windows

ไม่มีกระทู้ใหม่ Windows7-10

เดี๋ยวนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น การสื่อสารรวดเร็วขึ้น การเรียนรู้ที่จะติดตั้งและแก้ปัญหา Windows ไม่ใช่เรื่องยากครับ มั่นศึกษาเรียนรู้ ทดสอบ ทดลองเดี๋ยวก็คล่องเอง

16 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อีผี
ใน Re: การตั้ง Boot HDD ของ...
เมื่อ วันที่ 11 กรกฎาคม 2018, เวลา 16:33:18 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทิป เทคนิค ติดตั้ง ใช้งานโปรแกรม Antivirus

ยุคที่ ไวรัส มาร์ลแวร์ แอดร์แวร์ สารพัด สิ่งรบกวน มาศึกษาทิป เทคนิค ติดตั้ง ป้องกัน และการใช้งานโปรแกรม Antivirus กันครับ

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน แก้ไวรัสซ่อนไฟล์ในแฟลชได...
เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2017, เวลา 14:30:48 pm

ทิป เทคนิค การใช้งาน Microsoft Office

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2010

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2010

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน การใช้งาน Microsoft Acce...
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2011, เวลา 13:29:41 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2013

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2013

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Microsoft Office 2013 ดา...
เมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน 2019, เวลา 11:27:27 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ Microsoft Office 2016

เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Office 2016

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน การใช้งาน Excel 2016
เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2017, เวลา 09:59:17 am

สมุดเยี่ยม ติดต่อ สอบถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกเยี่ยม

ขอเรียนเชิญทุกท่าน แวะ บันทึกเยี่ยม แนะนำ ติชม ได้ที่นี่ค่ะ

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ฐานคำนวณเงินเดือนครูแบบเ...
เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2019, เวลา 20:34:10 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อ สอบถาม

ต้องการติดต่อ สอบถาม หรือต้องการคำแนะนำ หรือต้องการให้ทางศูนย์ฯ ช่วยเหลือท่านในเรื่องใดๆ แจ้งได้ที่บอร์ดครับ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ต้องการติดต่อ สอบถาม หรื...
เมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2008, เวลา 10:14:07 am

ถาม-ตอบ แนะนำความรู้เรื่อง IT/Computer

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถาม-ตอบปัญหา IT/Computer

ถาม-ตอบปัญหา IT/Computer

4 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน แก้ smf error Field 'ua_...
เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2019, เวลา 13:15:53 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถาม-ตอบ แนะนำแก้ปัญหาเรื่องพรินเตอร์

ถาม-ตอบ แนะนำแก้ปัญหาเรื่องพรินเตอร์

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อีผี
ใน Re: แก้ปัญหา เครื่องปริ้...
เมื่อ วันที่ 02 สิงหาคม 2018, เวลา 15:54:26 pm

มุมพักผ่อน

ไม่มีกระทู้ใหม่ มิวสิค ออนไลน์

ว่างๆ ก็มานั่ง ฟังเพลง เพื่อผ่อนคลายบ้างก็ดีนะครับ เป็นมุมสำหรับ นักเรียนและท่านที่สนใจทดสอบ ทดลอง ศึกษา การนำเพลง ซาวด์ต่างๆ ขึ้นใช้ในระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับ ( แต่ห้ามโพสให้ดาวน์โหลดนะครับ ) อยากฟังเพลงใดแนะนำได้ครับ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน เพลงรูปที่มีทุกบ้าน
เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2007, เวลา 13:08:03 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฟังเพลงโรงเรียนในฝันกันมั้ย

ขอเชิญทุกท่าน ฟังเพลงโรงเรียนในฝัน เพื่อขวัญและกำลังใจ ในการพัฒนาโรงเรียน และพัฒนาชาติ บ้านเมืองครับ

3 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน Re: เพลงโรงเรียนในฝัน
เมื่อ วันที่ 06 ตุลาคม 2008, เวลา 15:45:32 pm

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโรงเรียนวารินชำราบ - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

โดเมนคืออะไร ? โฮสติ้งคืออะไร ? โดย ผู้ดูแลระบบ (ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator))
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 10:10:49 am
Re: สอน ติดตั้ง Active Directory Domain Service สำหรับ Windows server 2012R2 ( EP.1 ) โดย ผู้ดูแลระบบ (ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 10:04:33 am
Re: สอน ติดตั้ง Active Directory Domain Service สำหรับ Windows server 2012R2 ( EP.1 ) โดย ผู้ดูแลระบบ (ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 10:03:04 am
สอน ติดตั้ง Active Directory Domain Service สำหรับ Windows server 2012R2 ( EP.1 ) โดย ผู้ดูแลระบบ (ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 10:00:00 am
Error Log ที่เจอบ่อยๆ ใน Mikrotik และวิธีแก้ โดย ผู้ดูแลระบบ (ทิป เทคนิค Mikroik)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 09:12:42 am
คำสั่ง Ping บอกอะไรเราได้บ้าง โดย ผู้ดูแลระบบ (ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator))
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 10:40:46 am
การตั้งค่าระบบ Social Login โดย ผู้ดูแลระบบ (ทิป เทคนิค Mikroik)
วันที่ 30 มกราคม 2020, เวลา 15:02:03 pm
สิ่งที่ทำหลังจากติดตั้ง CentOS 7 - useradd, sudo, disable root login โดย ผู้ดูแลระบบ (ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server)
วันที่ 29 มกราคม 2020, เวลา 20:23:33 pm
Docker บนวินโดว์ 10 | EP.7 : Docker UI กับ Portainer บนวินโดว์ 10 โดย ผู้ดูแลระบบ (DOCKER เบื้องต้น)
วันที่ 29 มกราคม 2020, เวลา 13:35:11 pm
Docker บนวินโดว์ 10 | EP.6 : พัฒนา Rest API และ MongoDB ใช้ NodeJS ผ่าน Docker บ โดย ผู้ดูแลระบบ (DOCKER เบื้องต้น)
วันที่ 29 มกราคม 2020, เวลา 13:34:13 pm

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

8550 กระทู้ ใน 6418 หัวข้อ โดย 15 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: nubwo23
กระทู้ล่าสุด: "โดเมนคืออะไร ? โฮสติ้งคื..." ( วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020, เวลา 10:10:49 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

13 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 18. ออนไลน์มากที่สุด: 130 (วันที่ 08 พฤษภาคม 2020, เวลา 20:12:14 pm)