กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ

การวิจัยในชั้นเรียน

[1] การวิจัยในชั้นเรียน

อาเซียนศึกษา

[2] อาเชียนศึกษา

ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ

[3] ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

[4] ทิป เทคนิค การใช้งาน Google Workspace

[5] ทิป เทคนิค Mikroik

[6] ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server

[7] ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

[8] ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu server

[9] ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ CentOS server

[-] รวมสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IT/Computer

สำหรับนักเรียน

[-] รายวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์

[-] รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 )

[-] รายวิชา เว็บไซต์ CMS

[-] รายวิชา งานพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ม.2)

[-] รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( ม.5 )

[-] รายวิชา งานแอนิเมชั่น (ม.5)

[-] การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รวม ทิป เทคนิค ติดตั้ง แก้ปัญหา Windows

[-] Windows7-10

[-] ทิป เทคนิค ติดตั้ง ใช้งานโปรแกรม Antivirus

ทิป เทคนิค การใช้งาน Microsoft Office

[-] Microsoft Office 2010

[-] Microsoft Office 2013

[-] Microsoft Office 2016

สมุดเยี่ยม ติดต่อ สอบถาม

[-] บันทึกเยี่ยม

[-] ติดต่อ สอบถาม

ถาม-ตอบ แนะนำความรู้เรื่อง IT/Computer

[-] ถาม-ตอบปัญหา IT/Computer

[-] ถาม-ตอบ แนะนำแก้ปัญหาเรื่องพรินเตอร์

มุมพักผ่อน

[-] มิวสิค ออนไลน์

[-] ฟังเพลงโรงเรียนในฝันกันมั้ย

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version