แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - S@NG W@RIN

หน้า: 1 ... 34 35 [36] 37
526
ทำไม ยังไม่แก้ส่วนที่เกิน 1 หน้า ปรับปรุงเรื่องการให้สี ด้วยอ่านยาก
ปรับปรุง

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

527
ด.ญ.กัญญารัตน์   มุสะกะ  ม.1/4 เลขที่ 17
ส่งงาน  2

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

528
วางรูปแบบ ยังไม่สวย ยังเกิน และที่ให้แก้รูป โดยดูดสีออก ยังไม่ได้ทำ

529
ขยันอีก หน่อย ปรับเรื่อง สี ขนาดตัวอักษร ให้พอเหมาะ

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

530
ด.ญ.อรวรรณ  แก้วบุญเรือง  ม.1/4 เลขที่ 29
ปรับปรุงงานเก่า

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

532
กำลังจะดีแล้วครับ ขยันอีกนิด ตัวมันใหญ่ไปหน่อย

   ปรับปรุง

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

533
กำลังจะดีแล้วครับ ขยันอีกนิด 

ปรับปรุง 

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

534
กำลังจะดีแล้วครับ ขยันอีกนิด

ปรับปรุง ครั่งท4

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

535
ด.ญ.ปัทมา ลาเลิศ  ม.1/4 เลขที่ 22

ปรับปรุงงานใหม่

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

536
ส่งอะไรมาหนอ งานลำดับที่ 2 คือ แผ่นพับครับ

ปรับปรุง

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

537
ปรับปรุงอีกนิด ยังไม่สวย

ปรับปรุง

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

538
ปรับขนาดตัวอักษรหน่อย เล็กมาก ขนาดมาตรฐาน= 16

ปรับปรุง

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

539
ทำผิดกฎแล้วครับ แผ่นพับให้พิมพ์ในแนวนอน
ส่งงาน2


[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

540
ด.ญ.ชลิตา  แก้วแรมเรือน  ม.1/4
 ส่งงาน2
ปรับปรุง

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

หน้า: 1 ... 34 35 [36] 37