รายวิชา งานแอนิเมชั่น (ม.5)

หัวข้อ

(1/152) > >>

[1] ข้อความร่วมมือ ใช้ภาษาไทย ให้ถูกต้อง

[2] โปรแกรมสำหรับเล่นไฟล์มูวี่แฟรช

[3] ทำหิมะตกใน flash (action script) พร้อมตัวอย่างประกอบ

[4] คู่มือหรือเอกสาร Flash8 และ cs3

[5] ตัวอย่างงาน แอนิเมชั่น 2 สงครามระหว่างผู้สร้างและตัวละคร

[6] ตัวอย่างงาน แอนิเมชั่น 2

[7] ตัวอย่างงาน แอนิเมชั่น

[8] ม. 5 ส่งงาน แอนิเมชั่นที่ห้องนี้เท่านั้น

[9] ทดสอบเพลงออนไลน์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version