บอร์ดย่อย

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาเวียตนาม

เรียนรู้วัฒนธรรมชาวเวียตนาม ฝึกพูด ออกเสียง เพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเองในอาเซียน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน เรียนรู้ภาษาเวียตนามวันล...
เมื่อ วันที่ 09 มิถุนายน 2013, 07:53:21

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาจีน

ศึกษาวัฒนธรรม และฝึกพูกภาษาจีน มีภาพ มีเสียง รูปแบบการเขียนประกอบ ชัดเจน น่าสนใจมาก

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน คำอวยพรภาษาจีนในเทศกาลตร...
เมื่อ วันที่ 09 มิถุนายน 2013, 07:44:49

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาญี่ปุ่น

มาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกัน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน บทเรียนภาษาญี่ปุ่น
เมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2013, 07:53:48

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาพม่า

เรียนภาษาพม่า

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน เรียนภาษาพม่า
เมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2013, 08:05:55

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาเขมร

มาเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านกันขอรับ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน เอกสารประกอบการเรียนภาษา...
เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014, 10:49:07

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาลาว

เรียนรู้ภาษาลาว

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน เรียนภาษาลาว
เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014, 11:37:23

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาฟิลิปปินส์

มาเรียนรู้ ภาษาฟิลิปปินส์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน ภาษาฟิลิปปินส์
เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014, 12:05:51

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาอินโดนีเชีย

เรียนรู้ภาษาอินโนนีเชีย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน เรียนรู้ภาษาอินโดนีเชีย
เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2015, 08:16:22

รวมเนื้อหา สาระ ภาษาพูด ภาษาเขียน ฝึกพูด ฝึกเขียน เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของชาติในอาเชียน