ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

หัวข้อ

(1/1)

[1] การใช้งาน Disk Quota บน Windows Server 2012R2

[2] การใช้งาน Web PlatForm Installer สำหรับติดตั้ง Apllications ต่างๆ

[3] การถอดถอน Role and Feature บน Windows Server 2012R2

[4] การติดตั้ง Active Directory บน Microsoft Windows Server 2012R2

[5] การตั้งค่าให้ Windows Server 2012R2 ให้บริการเว็บไซต์และ DNS

[6] การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server 2012R2

[7] สอนติดตั้ง Windows Server 2012 R2

[8] คลิปวิธีการลง Windows Server 2008 R2 - Configuring an FTP Server

[9] ติดตั้ง PHP เพื่อใช้งาน PHP บน IIS Web Server (Windows Server 2008)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version