สำหรับนักเรียน > รายวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( ม.5 )

คู่มือการทำ Ebooks

(1/1)

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง:
 >:D >:D >:D

คู่มือการทำหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E-books ด้วยโปรแกรม ในคู่มือจะโช้โปรแกรม FilpAlbum Vista Pro 7 และ desktop author

นักเรียนดาวน์โหลดไปศึกษาและปฏิบัติตามได้

Desktop author มีความยุ่งยาก ซับซ้อน แต่ใช้งานได้หลากหลาย และนิยมใช้ในระบบ Online
ตัวอย่างและวิธีการทำศึกษาได้จากเว็บด้านล่างนี้

http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html

ติดขัดอย่างไร กรุณาสอบถาม ครูผู้สอน

 >:D >:D >:D >:D

โปรแกรมดาวน์โหลดได้ที่นี่

http://www.smu.ac.th/sites/default/files/downloads_files/flpal.softarchive.net_.rar

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version