กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน => ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน => ข้อความที่เริ่มโดย: kruchay ที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2011, เวลา 14:03:33 pm

หัวข้อ: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้
เริ่มหัวข้อโดย: kruchay ที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2011, เวลา 14:03:33 pm
               ด้วยโรงเรียนวารินชำราบ  ที่เป็นศูนย์ ICT ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน)และโรงเรียนเครือข่าย ในหลักสูตรเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ (Social Network For Education) เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 2 โรงเรียนวารินชำราบ

.....ชมภาพทั้งหมด..... (http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5593.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5610.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5621.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5634.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5642.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5644.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5648.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5646.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5676.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5685.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5686.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5699.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5705.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5704.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5724.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5729.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5746.JPG)

(http://www.warin.ac.th/~krucom/Social_Network_For_Education/slides/IMG_5747.JPG)