กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูสุพิศ ที่ วันที่ 15 มีนาคม 2020, เวลา 12:40:40 pm

หัวข้อ: lนักเรียน ม 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 และ 2
เริ่มหัวข้อโดย: ครูสุพิศ ที่ วันที่ 15 มีนาคม 2020, เวลา 12:40:40 pm
ม 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่  1 และ 2
ให้เข้ามาแก้ปัญหาตนเอง  ตามลิ

แบบติดตามผุ้สำเร็จม3 :
https://forms.gle/4gHtrseCaKfihQKTA?fbclid=IwAR0Ch6rAPxqY_0fIeAP1a5yDTmS8O9SMj2hvJIQAZYXJDu_jkHIbxhVn9kE]

แบบแก้ 0 มส  ส23103
   1.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSJJQ_-Hh4N7RtEAJkth85nL6OBHQd8iC1DDrY_e9ZMQcrpg/viewform?usp=sf_link
     
   2. https://docs.google.com/presentation/d/0BydS_PS1BwYBZzZVRENDam9ZeUU/edit#slide=id.p14

  แก้   0  มส  ส23101     พระพุทธ  : https://forms.gle/8Az8DhrnwWt2bbNX9