กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ => แผนการจัดการเรียนรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2010, เวลา 20:38:12 pm

หัวข้อ: ครูนงยันต์ ขัมภรัตน์ - ว30201 ฟิสิกส์ 1
เริ่มหัวข้อโดย: ครูโอ๊ต ที่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2010, เวลา 20:38:12 pm
เอกสารประกอบการเรียนรู้

(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40001.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40002.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40003.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40004.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40005.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40006.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40007.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40008.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40009.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40010.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40011.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40012.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40013.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40014.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40015.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40016.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40017.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/40018.jpg)

แบบฝึกทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์

(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130001.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130002.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130003.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130004.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130005.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130006.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130007.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130008.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130009.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130010.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130011.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130012.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130013.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130014.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130015.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130016.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130017.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130018.jpg)
(http://www.warin.ac.th/tweb/nongyun/130019.jpg)