ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปเหรียญการแข่งขันจากงานศิลปหัตถกรรมฯ โรงเรียนวารินชำราบ  (อ่าน 1889 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

plaza

  • บุคคลทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณครูและนักเรียน ที่มีผลงานอย่างดีเยี่ยมที่นำเหรียญทองมาฝากเราชาวเหลือง ดำ
=====================================================
 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
กิจกรรมสภานักเรียน ช่วงชั้นที่ 4
รางวัลระดับ เหรียญทอง

นายดุสิต  เครือไชย
น.ส.พวงผกา  บุระคำ
น.ส.จารุวรรณ  คูณสมบัติ
น.ส.เจนฤทัย  เจริญศรี
น.ส.บุษบา  ญารักษา
น.ส.ลลิตา  สุโกพันธ์
นายกิตติลักษณ์  สุริโย

ครูผู้ควบคุม
นางทิพวรรณ  ชื่นอุระ
นางธารินทร์  จ้นทร์สมุด

=====================================================
รางวัลระดับ เหรียญทอง
สร้างภาพเคลื่อนไหว_ม.1 - ม.3

ระดับ ม.1 - ม.3   ทีม 3 คน   
เด็กชายอภิสิทธิ์   เวนะนุช            
เด็กชายสราวุฒิ   แสงอุทัย
นายปรเมศร์   สิงห์ขรณ์

ครูผู้ควบคุม

นางสุพิศ วงศ์บ้านหล่อ   

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
================================================
 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญทอง

สร้างเว็บเพ็จด้วยชุดพัฒนาโปรแกรมฯ CMS ม.4-6

 ได้คะแนน  85  คะแนน (ได้อันดับที่ 6) ********

นายทวีชัย  ศรีลาภา
นางสาวสุจิตรา  โชติยา
นางสาววิจิตรา  แสนยะมูล
นางสาวสุกานดา  นำพา

ครูผู้ควบคุม

นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง

=====================================================
 8) 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญทอง
1. การแข่งขันคอมพิวเตอร์   ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ระดับ ม.1 - ม.3   ทีม 3 คน   
   
เด็กชายพูนศักดิ์ มนทินอาจ      
เด็กชายอนุพงศ์  สมพร   
เด็กชาย ธณาวุฒิ ทวีคูณ

ครูผู้ควบคุม

นางสุพิศ วงศ์บ้านหล่อ   

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

===================================================
 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญทอง
2. การแข่งขันคอมพิวเตอร์การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรม Text Editor
ระดับ ม.1 - ม.6   ทีม 3 คน
   
นางสาวสาวิณี วงศ์ทองดี            
นายวีรชาติ  บุญสามารถ
นางสาวเดือนนภา   กาญจนวงษ์

ครูผู้ควบคุม

นางดวงใจ  เคนนี่

========================================
 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับเหรียญทอง

การสร้างแบบจำลอง(Model)

1. ด.ช. ดรงค์  ศักดิ์ศรี
2. ด.ช. ธีระพงษ์  เิลิศอุดม
3. ด.ช. อภิวัฒน์  โสวรรณะ
4. ด.ช. ชูเกียรติ  ศรีราชู
5. ด.ช. วรมาศ  ไม้สนิท
6. ด.ช. จีระพงษ์  แก้วมาเกิด
7. ด.ช. ธวัชชัย  วิเชียรลม
8. ด.ช. ณัฐพล  สิงห์แก้ว

ครูผู้ควบคุม

ครูสมพร  พูลเพิ่ม

========================================
 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญทอง
โครงงานสุขภาพ_ม4-6

นางสาวศิริพร    ชัณสิทธิ์      
นางสาวมณีวรรณ   จารุเศรษฐ
นางสาวจินตนา   ศรีทอง

ครูผู้ควบคุม
นางขวัญข้าว   พูลจิตต์
นางวัลลภา  จิตถวิล

========================================
 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญทอง
โครงงานคุณธรรม_ม4-ม.6  ได้อันดับที่  16

น.ส.มณีวรรรณ  มานัค
นายภาณุวัฒน์  แสงกล้า
น.ส.สุจิตรา  ศิริวรรณ
น.ส.วัชชุดา  ศิริคำ
นายจิตรกร  บอนบุตร

ครูผู้ควบคุม

นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี
นางสำอาง  อุปมา
========================================
 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญเงิน
การสร้างWebpageด้วยโปรแกรมสร้างWeb Editor_ม.4 - ม.6

นายกรวิท   แรงเขตวิทย์
นายกรกฎ   ผลทวี
นางสาวสุพรรษา   ญานะพันธ์

ครูผู้ควบคุม

นางสาวดวงใจ  เคนนี่

============================================
 8) 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญเงิน
การประกวดแต่งกลอน

นายชาตรี   วันทาสุข

ครูผู้ควบคุม

นางเสาวคนธ์  มุสะกะ

============================================
 8) 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญเงิน
ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้_ม4-6

นายศราวุธ   จำปาหอม   
นายวีระพล   ทองอ่อน
นายณัฐพล   คำอาจ

ครูผู้ควบคุม

นาย สำรอง สิงทองทัศน์

================================================
 8) 8) 8) 8) 8)
รางวัลระดับ เหรียญทองแดง
เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3

นายสุริยันต์  ภูมิภักดิ์
นายชุมเจษ  แก้วพิกุล
นายอนันต์  สมบัติผุย

ครูผู้ควบคุม
นางสุพิศ วงศ์บ้านหล่อ

=================================================

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
สรุปแล้ว  ได้ทั้งหมด 

9  เหรียญทอง
3  เหรียญเงิน
1  เหรียญทองแดง


ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไร ปีหน้า เอาใหม่ครับ ที่ จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวารินชำราบ ลว. 15 ธันวาคม 2552

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 20 ธันวาคม 2009, เวลา 17:23:06 pm โดย ครูสุรพล »