ผู้เขียน หัวข้อ: Link ผลโควตา 2555 อาชีวศึกษาอุบลราธานี ปวส. ปวช  (อ่าน 2013 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ครูสุพิศ

  • ครูและบุคลากร
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 160
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 19 ธันวาคม 2011, เวลา 19:19:57 pm โดย ครูสุพิศ »

ออฟไลน์ ครูโอ๊ต

  • สักวันต้องได้ดี
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 140
Re: Link ผลโควตา 2555 อาชีวศึกษาอุบลราธานี ปวส. ปวช
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 20 ธันวาคม 2011, เวลา 10:23:59 am »
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา  ปีการศึกษา 2555    
ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


สาขาวิชาพณิชยการ
231    ด.ญ.พิกุลแก้ว  ชาชุมพร   
232    น.ส.วรารัตน์  ดวงน้อย
233    ด.ญ.แพรวนภา พะนัง
234    น.ส.วราลักษณ์ ดวงน้อย
235    น.ส.รังสินี จูมภักดิ์    
236    น.ส.วิลาสินี มุ่งหมาย
237    น.ส.รัชนีกร แก้วพวง
238    ด.ญ.ศิริรัตน์ แสงกล้า
239    น.ส.กาญจนา ศรีบุญเพ็ง
240    ด.ญ.สโรชา ทาคำรอด
241    น.ส.สายสมร ไชยมา
242    น.ส.กาญจนา ธานี
243    น.ส.กนกวรรณ แก้วบัวขาว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
490    น.ส.อรยา สายลาด
491    ด.ญ.เกศรินทร์ พึ่งจิตร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี    
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา  ปีการศึกษา 2555    
ระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
93    น.ส.ขวัญฤดี ลอดคำทุย

สาขาวิชาการตลาด
123    น.ส.กฤติยา บุตราช        
124    น.ส.เดือนนภา กาญจนวงษ์    

สาขาวิชาธุรกิจสะดวกซื้อ(ทวิภาคี)
131    น.ส.นิตยา ชะนะดี

ขอให้ผู้มีชื่อมาดำเนินการมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ถ้าไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หลักฐานในการมอบตัว เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2555
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ อาคารราชธานีศรีวนาไล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


    ใบรับรองการเป็นนักเรียน (สำหรับระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ส่งที่งานทะเบียน  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555  ส่งที่งานทะเบียน)
    สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมแสดงฉบับจริง
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง  อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีมอบตัวนักเรียนนักศึกษาแทนบิดา,มารดา)
    รูปถ่ายนักเรียน ขนาด  1  นิ้ว จำนวน  2  แผ่น
    ใบมอบอำนาจในกรณีที่บิดาหรือมารดา  ไม่สามารถมอบตัวนักเรียนได้ด้วยตนเอง  (ผู้ทำการมอบตัวต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ได้รับมอบอำนาจจากบิดาหรือ มารดาเท่านั้น)
    ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

        ระดับ ปวช. ประมาณ 2,200 บาท
        ระดับ ปวส. ประมาณ 5,000 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 20 ธันวาคม 2011, เวลา 21:19:31 pm โดย ครูโอ๊ต »
ค่าของคนอยู่ที่การกระทำ...ทำดีไม่มีใครเห็น...แต่เราเห็นและเป็นสุข...เหนื่อย...ท้อ...แต่สู้