สำหรับนักเรียน > รายวิชา งานแอนิเมชั่น (ม.5)

ทำหิมะตกใน flash (action script) พร้อมตัวอย่างประกอบ

(1/1)

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง:
สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องการใช้ flash action script ในกระบวนการสร้างงานแอนิเมชั่น
คงจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและท่านที่สนใจบ้าง ตามสมควร

http://www.sadung.com/flash/flash_snow.swf

รายละเอียดในการทำศึกษาได้ที่นี่

http://www.sadung.com/?p=667

หรือสนใจจะดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่างไปศึกษา
ก็อยู่ด้านล่าง แนบมาให้แล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version