ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ > ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

วิธีแก้ไขปัญหา Download File Office 2007,2010,2013 ไม่ได้บนภาษา PHP

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:
 :yoyo_71: :yoyo_71:

วิธีแก้ไขปัญหา Download File Office 2007,2010,2013 ไม่ได้บนภาษา PHP

บทความนี้ขอแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาการเขียนโปรแกรม Upload File และ Download File เอกสาร Office 2007 ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะเจอปัญหาเมื่อทำการเขียนโปรแกรมให้ Download File Office 2007 แล้ว ปรากฏว่าไฟล์ที่ Download ไปนั้นไม่ใช่ไฟล์ Office ดังที่ควรจะเป็น

วิธีการแก้ไข

1. สร้างไฟล์ .htaccess

2. คัดลอก Source Code ด้านล่างแล้วนำไปวางในไฟล์ แล้วบันทึกข้อมูล

3. Ftp เข้าไปไว้ในระบบ

AddType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 potm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template potx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 ppam
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 ppsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow ppsx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 pptm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
AddType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 xlam
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 xlsb
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 xlsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
AddType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 xltm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template xltx

ที่มา: http://www.amplysoft.com/knowledge/mime-type-php-office-2007-download.html

หรือไปเพิ่ม ดังรูป

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version