ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ > ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server

คลิปวิธีการลง Windows Server 2008 R2 - Configuring an FTP Server

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:
คลิปวิธีการลง Windows Server 2008 R2 - Configuring an FTP Server

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version