ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโรงเรียนวารินชำราบ

สำหรับนักเรียน => รายวิชา เครือข่ายสังคมออนไลน์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง ที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2011, เวลา 08:57:17 am

หัวข้อ: ตัวอย่างการทำแบบฟอร์มจาก spreadsheets.google.com
เริ่มหัวข้อโดย: ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง ที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2011, เวลา 08:57:17 am
ตัวอย่างการทำแบบฟอร์มจาก spreadsheets.google.com

เป็นรูปแบบการทำแบบฟอร์มในระบบ Online เพื่อให้ สมาชิก หรือผู้สนใจได้เข้าร่วม ตอบ หรือแสดงความคิดเห็น ต่างๆ

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEwwbzdEU3ZEUW1yc252SHR0OHZYZGc6MQ (https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEwwbzdEU3ZEUW1yc252SHR0OHZYZGc6MQ)

ตัวอย่าวิธีการทำ

http://www.pharm.chula.ac.th/webelarning/elearning2553/7_google_doc_form/__2.html (http://www.pharm.chula.ac.th/webelarning/elearning2553/7_google_doc_form/__2.html)

VDO แสดงวิธีการทำ

VDO1
http://www.youtube.com/v/r-pDswEt6R0

VDO2
http://www.youtube.com/v/RNLoLW2BmpA

VDO3
http://www.youtube.com/v/Jfkn1P8_jwE

VDO4
http://www.youtube.com/v/eRtWz3E0-TQ

VDO5
http://www.youtube.com/v/bthb0EIykRA