ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโรงเรียนวารินชำราบ

สำหรับนักเรียน => รายวิชา งานพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ม.2) => ข้อความที่เริ่มโดย: ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง ที่ วันที่ 29 กันยายน 2008, เวลา 14:10:30 pm

หัวข้อ: ตัวอย่างของงาน การจัดทำแผ่นพับ 3
เริ่มหัวข้อโดย: ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง ที่ วันที่ 29 กันยายน 2008, เวลา 14:10:30 pm

ตัวอย่างการทำแผ่นพับ 3

ให้นักเรียนค้นหางาน เรื่อง ประวัติเมืองอุบล เมื่อเจอแล้วให้นำเนื้อเรื่องและประวัติที่ได้ มาทำแผ่นพับ 3 โดยใช้โปรแกรม Ms Word
ดังตัวอย่างที่แนบ


[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]