กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ

สำหรับนักเรียน => รายวิชา งานแอนิเมชั่น (ม.5) => ข้อความที่เริ่มโดย: artnima51 ที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2011, 22:50:04

หัวข้อ: ส่งงานปลายภาค
เริ่มหัวข้อโดย: artnima51 ที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2011, 22:50:04
นางสาวอาทิมา  กาสา เลขที่ 36 ม.5/1

ขั้นตอนในการทำ
1.เลือกพื้นหลัง
2.เปิดรูปตัวเองขึ้น 1 รุป ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่มเอฟเฟค Drop shadow, Inner shadow, Outer Glow, Inner Glow
3.เิปิดรูปที่ 2 ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่งเอฟเฟค Bevel and Emboss
4.เปิดรูปที่ 3 ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่งเอฟเฟค Satin
5.เปิดรูปที่ 4 ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่งเอฟเฟค Outer Glow
6.เปิดรูปที่ 5 ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่งเอฟเฟค Drop Shadow
7.เปิดรูปที่ 6  ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่งเอฟเฟค Inner shadow
8.เปิดรูปที่ 7 ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่งเอฟเฟค Drop Shadow
9.เปิดรูปที่ 8 ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่งเอฟเฟค Outer shadow, Inner Glow
10.เปิดรูปที่ 9 ตัดตามตวามต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่มเอฟเฟค Inner Glow
11.เปิดรูปที่ 10 ตัดตามความต้องการ แล้วนำไปวางในภาพพื้นหลัง
เพิ่มเอฟเอฟ ตัวหลังสือ
 :thk2