กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ

สำหรับนักเรียน => รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ) => ข้อความที่เริ่มโดย: S@NG W@RIN ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 09:38:14

หัวข้อ: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: S@NG W@RIN ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 09:38:14
 >:D >:D >:D >:D
 :yoyo_71: :yoyo_71: :yoyo_71:

คำสั่ง ให้นักเรียนดาวน์โหลด ภาพที่กำหนดให้นี้ ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้ ไปใช้เป็นภาพ แบคกราวด์
จากนั้นให้นักเรียนตัด ต่อ ตกแต่ง ภาพตนเอง ตามที่ได้แจ้งให้เตรียมมา อย่างน้อย 1 ภาพ เป็นภาพทั้งตัวเต็มๆ
แล้วย้ายไปวางในแบคกราวด์ ให้เนียนที่สุด มีจุดบกพร่องน้อยที่สุด

ทำได้สมบูรณ์แบบ และแนบเนียน ได้คะแนนเต็ม  5  คะแนน

การส่งงาน
1. ให้ส่งเข้าเว็บบอร์ดเท่านั้น โดย save เป็น jpg และตั้งชื่อไฟล์ เป็น workshop1.jpg โดยส่งต่อท้ายนี้ เท่านั้น
2. ให้ส่งในชั่วโมงเท่านั้น ยกเว้น ประสงค์จะปรับปรุงแก้ไข ให้ส่งได้ในวันที่กำหนดส่งของแต่ละห้อง ไม่เกิน 24 น. ของแต่ละวัน
3. ไม่ส่ง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง คะแนนจุดประสงค์เป็น " 0 " และยังต้องซ่อมให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นั้นๆ หาไม่แล้ว อาจพิจารณาลงโทษแล้วแต่กรณี
    ทั้งนี้ ก็ด้วยความหวังดี ไม่อยากให้ติด " 0 " และต้องการฝึกวินัย ความรับผิดชอบของนักเรียน...โปรดเข้าใจ
4. ผู้ที่ทุจริต หรือไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง จะพิจาณาลงโทษตามข้อ 3.

ครูสุรพล

 :03a: :03a: :03a: :03a:

หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: Ben10 ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 09:45:03
นางสาว รัตนพร  นามศรี  ม.5/5 เลขที่ 24   :l52:  :yoyo_89:  :newe4:
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: เอกวัฒน์ ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 10:00:16
เอกวัฒน์ มหาอุป
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: Suttichai hongthong ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 10:09:06

สุทธิชัย หงษ์ทอง
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: Nontawann ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 10:12:18
นนทวรรณ  แต้นวกุล
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: attcha sukophun ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 10:12:50
ชื่อ นาย อรรถชา สุโกพันธ์ ชั้น ม.5/5 เลขที่ 14
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: Anuson ninwandee ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 10:14:43
นาย อนุสรณ์ นิลวันดี
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: pakpum111 ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 12:17:55
 นาย ภาคภูมิ ไยศร
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: Natthawut ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 12:23:01
ณัฐวุฒิ พรหมชุณห์
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: nior wongpimol ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 12:24:42
นาย  ณัฐวุฒิ  วงพิมล
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: natnonsuan1133 ที่ วันที่ 05 มิถุนายน 2014, 12:27:17
พิเชษฐา ดาพา
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: torde456 ที่ วันที่ 06 มิถุนายน 2014, 13:13:32
เมื่อนายต่อศักดิ์ ขับ Lamborghini Aventardor LP700-4
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: Aekkacnal ที่ วันที่ 06 มิถุนายน 2014, 13:18:26
เอกชัย เกื้อสุข
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: Ksrentr ที่ วันที่ 06 มิถุนายน 2014, 14:05:43
เกศรินทร์
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: kanyawan ที่ วันที่ 06 มิถุนายน 2014, 14:17:03
กํญญาวรรณ บุตรชัย เลขที่ 18 ม.5/5
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: savika ที่ วันที่ 06 มิถุนายน 2014, 14:23:07
สาวิกา จันทพวง เลขที่ 27ชั้น ม.5/5
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: เอกวัฒน์ ที่ วันที่ 03 กรกฎาคม 2014, 10:03:32
>:D >:D >:D >:D
 :yoyo_71: :yoyo_71: :yoyo_71:

คำสั่ง ให้นักเรียนดาวน์โหลด ภาพที่กำหนดให้นี้ ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้ ไปใช้เป็นภาพ แบคกราวด์
จากนั้นให้นักเรียนตัด ต่อ ตกแต่ง ภาพตนเอง ตามที่ได้แจ้งให้เตรียมมา อย่างน้อย 1 ภาพ เป็นภาพทั้งตัวเต็มๆ
แล้วย้ายไปวางในแบคกราวด์ ให้เนียนที่สุด มีจุดบกพร่องน้อยที่สุด

ทำได้สมบูรณ์แบบ และแนบเนียน ได้คะแนนเต็ม  5  คะแนน

การส่งงาน
1. ให้ส่งเข้าเว็บบอร์ดเท่านั้น โดย save เป็น jpg และตั้งชื่อไฟล์ เป็น workshop1.jpg โดยส่งต่อท้ายนี้ เท่านั้น
2. ให้ส่งในชั่วโมงเท่านั้น ยกเว้น ประสงค์จะปรับปรุงแก้ไข ให้ส่งได้ในวันที่กำหนดส่งของแต่ละห้อง ไม่เกิน 24 น. ของแต่ละวัน
3. ไม่ส่ง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง คะแนนจุดประสงค์เป็น " 0 " และยังต้องซ่อมให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นั้นๆ หาไม่แล้ว อาจพิจารณาลงโทษแล้วแต่กรณี
    ทั้งนี้ ก็ด้วยความหวังดี ไม่อยากให้ติด " 0 " และต้องการฝึกวินัย ความรับผิดชอบของนักเรียน...โปรดเข้าใจ
4. ผู้ที่ทุจริต หรือไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง จะพิจาณาลงโทษตามข้อ 3.

ครูสุรพล

 :03a: :03a: :03a: :03a:


หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: เอกวัฒน์ ที่ วันที่ 03 กรกฎาคม 2014, 10:04:37
เอกวัฒน์ มหาอุป
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: savika ที่ วันที่ 03 กรกฎาคม 2014, 10:15:38
สาวิกา จันทพวง
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: nior wongpimol ที่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2014, 10:02:15
 :hoho: :hoho:นาย ณัฐวุฒิ วงพิมล
หัวข้อ: Re: WorkShop1 สำหรับ ห้อง ม.5/5
เริ่มหัวข้อโดย: saranya salaklay ที่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2014, 09:09:06
น.สสรัญญา  สลักลาย เลขที่ 20 5/5