ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโรงเรียนวารินชำราบ

สำหรับนักเรียน => รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ) => ข้อความที่เริ่มโดย: vacharapon ที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2014, เวลา 03:02:06 am

หัวข้อ: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: vacharapon ที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2014, เวลา 03:02:06 am
ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้
1.ครูและนักเรียนดาวโหลดไฟล์ตัวอย่าง เพื่อใช้ประกอบในการอธิบาย http://www.warin.ac.th/webboard/index.php?action=dlattach;topic=7033.0;attach=14081
2.ครูร่วมกับนักเรียนตั้งค่ากระดาษให้เท่ากับ A4 (29.7×21 cm) เป็นแนวนอน
3.ครูร่วมกับนักเรียนแบ่งกระดาษโดยการนำขนาดความกว้างมาหาร 3 บล็อก บล็อกละเท่าๆ
   กันนั่นคือ 1168 cm. โดยหัดใช้ Rectangular Selection
4.ครูร่วมกับนักเรียนดึงเส้นไกด์มาวางให้เท่ากับ Selection ที่วาดไว้ และดึงให้รอบกระดาษ A4
5.ครูร่วมกับนักเรียนทำการขยายพื้นที่งานเผื่อการ “ตัดตก” ไปด้านละ 2 มิลลิเมตร โดยใช้คำสั่ง
   Image > Canvas Size  แล้วกำหนดเป็น 30.1 x 21.4 cm
6.ครูร่วมกับนักเรียนทำการออกแบบหน้าที่ 1 ของแผ่นพับ
...............................................................................................
7.เมื่อนักเรียนทำเส็จแล้วให้ บันทึกเป็น .PSD เก็บไว้ที่เครื่องของตนเองเพื่อใช้ทำต่อ ในคาบต่อไป
8.เมื่อนักเรียนทำเส็จแล้วให้ บันทึกเป็น .jpg เพื่อ นำส่งครูในเว็บไซต์ http://www.warin.ac.th/webboard/...
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: 04uthai ที่ วันที่ 01 กันยายน 2014, เวลา 13:10:47 pm
นาย อุทัย  ภูมิภักดิ์ ชั้นม.5/1  เลขที่4
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: thiraphong ที่ วันที่ 01 กันยายน 2014, เวลา 13:11:48 pm
นาย ธีระพงษ์ เพชรงาม ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Tatsanewan ที่ วันที่ 01 กันยายน 2014, เวลา 13:14:58 pm
นางสาวทัศณีวรรณ  ทองคำพงษ์ ม. 5/1 เลขที่ 14
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: rungnapaauttra ที่ วันที่ 02 กันยายน 2014, เวลา 11:53:38 am
นางสาวรุ่งนภา  อุตรา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 20  :01: :01:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Kanokon ที่ วันที่ 02 กันยายน 2014, เวลา 20:20:51 pm
นางสาวกนกอร  ศรีประดับ ม.5/1 เลขที่ 6
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: pissamai17 ที่ วันที่ 04 กันยายน 2014, เวลา 17:43:54 pm
นางสาว พิศมัย รูคำสอด เลขที่ 17 ม 5/1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: yuphawadiwongsoma ที่ วันที่ 04 กันยายน 2014, เวลา 17:49:41 pm
 :l29: :l29: นางสาวยุพาวดี วงษ์โสมะ ม 5/1 เลขที่ 19 [PZ05] :12:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Suwajee ที่ วันที่ 04 กันยายน 2014, เวลา 19:44:53 pm
 [PZ06] [PZ06] [PZ06] นางสาวสุวจี แก้วรักษา เลขที่ 27 ชั้น ม5/1 :26: :27: :28:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: suphanida ที่ วันที่ 04 กันยายน 2014, เวลา 20:08:35 pm
 :yoyox32: :yoyox32: นางสาวศุภนิดา ไพบูลพิมพ์ เลขที่ 24 ชั้น ม5/1 :newe7: :newe7: [PZ05]
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: kanchana ที่ วันที่ 04 กันยายน 2014, เวลา 20:52:14 pm
กาญจนา กองสินแก้ว เลขที่ 10
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: pornsuda ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 11:58:37 am
นางสาวพรสุดา เพียรเสมอ ม.5/1 เลขที่ 16
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Kanokwan05 ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 12:20:43 pm
นางสาว กนกวรรณ ทองชาติ ม.5/1 เลขที่5
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: siriwipa ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 12:25:29 pm
สิริวิภา วรวงค์ ม.5/1 เลขที่ 29
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: wanvisa ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 12:31:56 pm
 :hoho: :hoho: นางสาว วันวิสาข์  ดาวประสงค์   ม.5/1 เลขที่ 22   :huh: :huh:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: wirada Sronboon ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 12:33:31 pm
นางสาว วิรดา  ศรบุญ ชั่น ม. 5/1 เลขที่ 23
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: gubgib ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 12:39:13 pm
นางสาว กาญจนา  ศรีทอง 5/1 เลขที่9
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: kanyarat ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 12:40:35 pm
นางสาวกัญญารัตน์ คำพล ม.5/1 เลขที่ 8
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Kanyanat Phathong ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 12:42:06 pm
นางสาว กัญญาณัฐ พันธง เลขที่ 7  ม.5/1   :16:  :yoyo_71:  :newe9:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: best ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 15:14:04 pm
นายอภิชาติ รอดคำทุย ม.5/1 เลขที่ 3
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: siriwipa ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 15:23:52 pm
สิริวิภา วรวงค์ ม.5/1 เลขที่ 29
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: sunisaa ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 15:48:21 pm
สุนิสา 5/1 เลขที่ 25 ค่ะ
 :newe7: :newe3: :newe1: :newe1:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: wuttipat ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 15:48:59 pm
นายวุฒิภัทร บุญจรัส ชั้น ม5/1 เลขที่2
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: sunisaa ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 15:49:13 pm
ส่งงานค่ะ สุนิสา 5/1 เลขที่25
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamas ที่ วันที่ 05 กันยายน 2014, เวลา 19:24:52 pm
 :l52: :l52: นางสาว จุฑามาศ แก้วบุญเรือง ชั้น ม 5/1 เลขที่ 13 :27: :28: :l29:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: bee Supattra ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 12:26:07 pm
นางสาวสุพัตรา แก้วแก่น  เลขที่ 26 ม.5/1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: jeeraporn ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 12:35:15 pm
 :huh:
นางสาว  จีราพร พันธุ์ดี
ชั้น ม.5/1 เลขที่ 12
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Ammarat ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 12:54:13 pm
นางสาว  อมรัตน์ เอื้อธารากุล เลขที่28 ชั้น ม.5.1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: pissamai17 ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 13:58:23 pm
 [PZ06] [PZ06] นางสาวพิศมัย รูคำสอด ม.5/1 เลขที่17
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Tatsanewan ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 13:59:21 pm
 [PZ05] [PZ05] [PZ05] [PZ05] [PZ05] [PZ05]
นางสาวทัศณีวรรณ ทองคำพงษ์ เลขที่ 14 ม.5/1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: thiraphong ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:02:31 pm
นาย ธีระพงษ์ เพชรงาม ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Ammarat ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:04:30 pm
 :yoyo_83: :10: นางสาวอมรัตน์ เอื้อธารากุล เขที่ 28 ม.5.1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: ploy 55 ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:04:57 pm
น.ส วรกมล อ่อนยอ 21 ชั้น 5/1  :12:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: 04uthai ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:05:35 pm
นาย อุทัย ภูมิภักดิ์ ชั้นม.5/1 เลขที่4
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: rungnapaauttra ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:06:09 pm
นางสาวรุ่งนภา อุตรา ม.5/1 เลขที่ 20  :02: :13: :newe11:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Ammarat ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:06:32 pm
 :19: [PZ05] [PZ05] :25:นางสาว อมรัตน์ เอื้อธารากุล ชั้น ม.5.1 เลขที่28
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: siriwipa ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:06:37 pm
สิริวิภา วรวงค์ ม. 5/1   เลขที่ 29
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Kanokwan05 ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:07:49 pm
นางสาว กนกวรรณ ทองชาติ ม.5/1 เลขที่5
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: kanyarat ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:08:34 pm
นางสาวกัญญารัตน์ คำพล
ม.5/1 เลขที่ 8
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: suphanida ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:09:20 pm
นางสาวศุภนิดา ไพบูลพิมพ์
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: jarunyaporn ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:10:31 pm
นางสาวจรัญญาพร คำพรม ม.5/1 เลขที่ 11
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: best ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:11:36 pm
นายอภิชาติ รอดคำทุย ม.5/1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: kanchana ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:13:27 pm
กาญจนา กองสินแก้ว เลขที่10
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: jeeraporn ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:15:19 pm

นางสาว จีราพร  พันธุ์ดี  ม. 5/1 เลขที่ 12
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: best ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:15:35 pm
นายอภิชาติ รอดคำทุย
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: natjaree ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:17:48 pm
นางสาว  นัจรี  สิมมา ม.5/1 เลขที่ 15
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Piyaporn Wongchamchan ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:17:49 pm
ปิยะพร วงค์คำชาญ
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Kanokon ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:17:54 pm
นางสาวกนกอร ศรีประดับ
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: pornsuda ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:18:07 pm
น.ส.พรสุดา เพียรเสมอ
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: wanvisa ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 14:18:54 pm
นางสาว วันวิสาข์  ดาวประสงค์
ม.5/1 เลขที่ 22
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: suphanida ที่ วันที่ 08 กันยายน 2014, เวลา 18:17:10 pm
นางสาวศุภนิดา ไพบูลพิมพ :10: :10:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: kanyarat ที่ วันที่ 11 กันยายน 2014, เวลา 14:15:29 pm
นางสาวกัญญารัตน์ คำพล เลขที่ 8 ม.5/1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Kanokwan05 ที่ วันที่ 11 กันยายน 2014, เวลา 14:16:23 pm
น.ส.กนกวรรณ ทองชาติ ม.5/1 เลขที่5
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: bee Supattra ที่ วันที่ 11 กันยายน 2014, เวลา 14:25:44 pm
น.ส.สุพัตรา แก้วแก่น เลขที่ 26
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: best ที่ วันที่ 11 กันยายน 2014, เวลา 15:10:25 pm
นายอภิชาติ รอดคำทุย ม.5/1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Suwajee ที่ วันที่ 11 กันยายน 2014, เวลา 18:24:16 pm
 :newe7: :newe7: นางสาวสุวจี แก้วรักษา เลขที่ 27 ชั้น ม5/1 :newe7: :newe7:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: yuphawadiwongsoma ที่ วันที่ 11 กันยายน 2014, เวลา 18:30:18 pm
 :l52: :l52: นางสาวยุพาวดี วงษ์โสมะ ชั้น ม5/1 เลขที่ 19 :l52: :l52:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamas ที่ วันที่ 11 กันยายน 2014, เวลา 18:41:31 pm
 :newe12: :newe12: นางสาวจุฑามาศ แก้วบุญเรือง ชั้น ม 5/1 เลขที่ 13 :newe12: :newe12:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Kanokon ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 11:58:50 am
นางสาว กนกอร ศรีประดับ เลขที่6
(หน้าแรก)
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Kanokon ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 11:59:43 am
นางสาว กนกอร ศรีประดับ เลขที่6
(หน้าหลัง)
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: suphanida ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:05:39 pm
นางสาวศุภนิดา ไพบูลพิมพ์ ม.5/1 เลขที่ 24
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: pornsuda ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:12:54 pm
น.ส.พรสุดา เพียรเสมอ(หน้าแรก)
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: pornsuda ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:13:42 pm
น.ส.พรสุดา เพียรเสมอ(หน้าหลัง)
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: sunisaa ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:22:02 pm
ส่งงานแผ่นพับค่ะ      :13:  สุนิสา เลขที่ 25 ม.5/1 :newe7: :newe7: [PZ05]
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Jutamas ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:23:43 pm
นางสาวจุฑามาศ  แก้วบุญเรือง 5/1 เลขที่13 :7: :7:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: rungnapaauttra ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:30:32 pm
นางสาวรุ่งนภา อุตรา ม.5/1 เลขที่ 20
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: rungnapaauttra ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:31:06 pm
นางสาวรุ่งนภา อุตรา ม.5/1 เลขที่20
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: wuttipat ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:32:30 pm
นาย วุฒิภัทร บุญจรัส ชั้น 5/1 เลขที่2
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Suwajee ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:36:16 pm
นางสาว สุวจี แก้วรักษา 5/1 เลขที่ 27
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Suwajee ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:36:58 pm
นางสาวสุวจี แก้วรักษา ม.5/1 เลขที่ 27
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: pissamai17 ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:40:48 pm
นางสาวพิศมัย รูคำสอด ม.5/1 เลขที่17
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: pissamai17 ที่ วันที่ 12 กันยายน 2014, เวลา 12:41:18 pm
นางสาวพิศมัย รูคำสอด ม.5/1 เลขที่ 17
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: gubgib ที่ วันที่ 15 กันยายน 2014, เวลา 12:19:28 pm
น.ส.กาญจนา  ศรีทอง5/1
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: yuphawadiwongsoma ที่ วันที่ 15 กันยายน 2014, เวลา 12:27:52 pm
 :newe12: :newe12:นางสาวยุพาวดี วงษ์โสมะ ชั้น ม5/1 เลขที่19 :newe12: :newe12:
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Piyaporn Wongchamchan ที่ วันที่ 15 กันยายน 2014, เวลา 12:42:28 pm
นางสาว ปิยะพร วงค์คำชาญ เลขที่30 [PZ05] [PZ05]
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: kanchana ที่ วันที่ 15 กันยายน 2014, เวลา 12:47:47 pm
กาญจนา กองสินแก้ว เลขที่10
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Tatsanewan ที่ วันที่ 15 กันยายน 2014, เวลา 12:48:08 pm
ทัศณีวรรณ ทองคำพงษ์ เลขที่ 14
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: Piyaporn Wongchamchan ที่ วันที่ 15 กันยายน 2014, เวลา 13:44:12 pm
นางาสว ปิยะพร วงค์คำชาญ เลขที่30
หัวข้อ: Re: ส่งงานเรื่องการแผ่นพับ/โบร์ชัวร์ (Protoshop) ห้อง 5/1
เริ่มหัวข้อโดย: sunisaa ที่ วันที่ 15 กันยายน 2014, เวลา 13:52:17 pm
ส่งงานแผ่นพับหน้าและหลังงค่ะะะะ  :newe1: :newe1:
สุนิสา ศรีบ้านบาก เลขที่ 25 ม. 5/1