กระดานข่าว : ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ

สำหรับนักเรียน => รายวิชา งานกราฟิค( ม.4, ม.5 และ ม.6 ) => ข้อความที่เริ่มโดย: vacharapon ที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, 10:44:10

หัวข้อ: งานแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
เริ่มหัวข้อโดย: vacharapon ที่ วันที่ 29 สิงหาคม 2014, 10:44:10
อันดับที่ 1                  นางสาวเวธกา บุญยอ
                             นางสาวดลพร ปัสสามั่น
รองชนะเริศ                 นางสาวพิศมัย รูคำสอด
                             นางสาวยุพาวดี วงษ์โสมะ
รองชนะเริศอันดับสอง      นางสาวรัตนพร นามศรี
                             นายภาคภูมิ ไยศร

หมายเหตุ รับรางวัล พร้อมใบเกรียติบัตร วันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
           ขอแสดง ความยินดีเป็นอย่างมาก
           สำหรับนักเรียนที่ไม่ ติด 1 ใน 3 ไม่ได้แสดงว่าไม่สวยงามเพียงแต่อาจทำผิดเงื่อนไขบางประการ