ทิป เทคนิค สำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator)

หัวข้อ

(1/1)

[1] ตั้งค่า เวลา ให้กับ ssh ให้นานขึ้น

[2] วิธีแก้ไขปัญหา Download File Office 2007,2010,2013 ไม่ได้บนภาษา PHP

[3] คำสั่งตั้งเวลาให้กับเซิร์ฟเวอร์ To set the date/time Linux และ Unix

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version