สำหรับนักเรียน > รายวิชา เว็บไซต์ CMS

แบบทดสอบก่อนเรียน

(1/1)

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง:
ให้นักเรียนดาวน์โหลดแบบทดสอบตามที่แนบไปดำเนินการสืบค้นเพื่อหาคำตอบจาก Internet
โดยตอบลงในเอกสารที่ครูแจกให้ แล้วส่งครูภายหลังการสอบเสร็จทุกคน


 :thk1 :thk2

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version