สำหรับนักเรียน > รายวิชา เว็บไซต์ CMS

การติดตั้งโปรแกรมจำลองระบบ WMServer Tool หรือ AppServ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:โปรดอ่านให้เข้าใจ ก่อนลงมือทำสิ่งใดๆ


ก่อนที่จะเริ่มศึกษาเว็บไซต์ประเภท CMS จำเป็นอย่างยิ่งต้องศึกษาโปรแกรมจำลองระบบ Server ก่อน เพื่อลองศึกษาในเครื่องส่วนตัวให้เกิดความชำนาญ เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ก่อนที่จะไปศึกษาบนระบบ Server จริง

โปรแกรมที่นิยมมีหลายชนิด แต่จะเลือกให้นักเรียนได้ศึกษา 2 โปรแกรมคือ WMServer Tool และ Appsev
โดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากคู่มือที่แนบมาพร้อมกับโปรแกรมด้านล่างนี้


 ;0 ;0 ;0 ;0แต่ต้องระวัง ในเบื้องต้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ ครูได้ติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แล้ว จะลงซ้ำอีกไม่ได้ ถ้าจะทดลองต้องไปถอดโปรแกรมออกก่อนหรือ Rename โฟลเดอร์ C:/WM เป็นชื่ออื่นก่อน จึงจะสามารถติดตั้งได้

ต้องเลือกลงตัวใดหนึ่งเท่านั้น โดยในเบื้องต้นให้นักเรียนดาวน์โหลด และ คัดลองทั้งคู่มือ และโปรแกรมเก็บไว้ในอุปกรณ์พกพา
แฟรชไดร์ฟ, แฮนดี้ไดร์ฟ ฯ หรือชื่ออื่นๆ เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมต่อไป

ขอให้ตั้งใจศึกษาให้ดีนะครับเพื่ออนาคตที่สดใส

ขอบใจทุกคน

ครูสุรพลนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version