กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
การถอดถอน Role and Feature บน Windows Server 2012R2
 :here:
92
การติดตั้ง Active Directory บน Microsoft Windows Server 2012R2
 :here:
93
การตั้งค่าให้ Windows Server 2012R2 ให้บริการเว็บไซต์และ DNS
 :here:
94
การติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server 2012R2 เพื่อแจกจ่ายไอพีให้กับเครื่องลูกข่าย
 :here:
95
ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows server / สอนติดตั้ง Windows Server 2012 R2
« กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2017, เวลา 21:54:50 pm »
สอนติดตั้ง Windows Server 2012 R2
 :here:
96
รวมสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IT/Computer / แนะนำการใช้งาน Microsoft Hyper-V
« กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2017, เวลา 21:49:46 pm »
  [PZ06] [PZ06] [PZ06]
แนะนำการใช้งาน Hyper-V
บทเรียนนี้เป็นการแนะนำการเตรียม และเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Hyper-V Virtualization โดยเนื้อได้นำเสนอในรูปแบบการบรรยายพร้อมการสาธิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่แนะนำความสำคัญของ Server Virtualization จากนั้นได้แนะนำการ enable และ การสร้าง Virtual Machine พร้อมทั้งการสำรองข้อมูลโดยที่อยู่บนพื้นฐานของ Windows Server 2012 R2
 :here:
97
รวมสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IT/Computer / การใช้งานโปรแกรม Putty
« กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2017, เวลา 21:47:28 pm »
 [PZ06] [PZ06] [PZ06]
การใช้งานโปรแกรม Putty

  Putty โปรแกรม Remote Server หรือ SSH ( Secure Shell ) ใช้งานในลักษณะสั่งงาน Server ด้วย Command line เป็นโปรแกรมฟรีแวร์  มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ อาทิ Raw, Telnet, Rlogin, SSH, Serial โปรแกรมเป็นที่รู้จัก และใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลก
 
 
 
 

 :here:
ดาวน์โหลด Putty
 :here:
98
รวมสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IT/Computer / การใช้งานโปรแกรม Winscp
« กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2017, เวลา 21:45:23 pm »
 [PZ06] [PZ06] [PZ06]
ตัวอย่างการอัพโหลดโปรแกรมขึ้นสู่ระบบserver ด้วยโปรแกรม Winscp
WinSCP โปรแกรมอัพโหลด ดาว์โหลด ข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ กับเครื่องของเรา หรือโปรแกรม FTP มีลักษณะ Freeware สามารถดาว์โหลดใช้งานได้ฟรี

คุณสมบัติ

    ใช้อัพโหลด ดาว์โหลด ข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ กับ เครื่องผู้ใช้
    ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ครบทุกเครื่องมือ
    ฟรี ไม่มีหมดอายุ
    โปรแกรมมีขนาดเล็ก
    รองรับ Mutiple Account
    รองรับการใช้งานเชื่อมต่อที่หลากหลาย เช่น FTP, SFTP, SCP
    สามารถแก้ไขไฟล์ ผ่าน Editor, สามารถใช้งานร่วมกับ putty หรือ remote server
    เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และใช้กันทั่วโลก

:here:
99
รวมสาระความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ IT/Computer / การใช้งานโปรแกรม filezilla
« กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2017, เวลา 21:43:32 pm »
 FileZilla โปรแกรมอัพโหลด ดาว์โหลด ข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ กับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ หรือโปรแกรมประเภท FTP มีลักษณะ Freeware สามารถดาว์โหลดใช้งานได้ฟรี คุณสมบัติ 
  • ใช้อัพโหลด ดาว์โหลด ข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ กับ เครื่องผู้ใช้
  • ฟรี ไม่มีหมดอายุ
  • โปรแกรมมีขนาดเล็ก
  • ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ครบทุกเครื่องมือ
  • รองรับ Mutiple Account
  • รองรับการใช้งานเชื่อมต่อที่หลากหลาย เช่น FTP, SFTP, SCP
  • เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และใช้กันทั่วโลก

 
 คลิก Download ที่นี่
 https://download.filezilla-project.org/client/FileZilla_3.21.0_win64-setup_bundled.exe
หรือ http://filezilla-project.org/download.php

การอัพโหลดโปรแกรมขึ้นสู่ระบบserver ด้วยโปรแกรม Filzila


100
ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server / How to Upgrade ESXi 6.0 to 6.5 via CLI [On Line]
« กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ เมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2017, เวลา 16:40:07 pm »
This is a follow-up learning post on a post we did recently, where we have upgraded an ESXi host via an ISO image. Today, we’ll learn how to upgrade ESXi 6.0 via Command line interface (CLI). The process of ESXi upgrade has been already documented on this blog, for previous releases (ESXi 5.x > ESXi 6.0), and we used the .ZIP upgrade file. You can read this how-to post here. But today we’ll learn How to Upgrade ESXi 6.0 to 6.5 via CLI and we’ll do another method which consists of upgrading via a VMware Online depot.

Why would you want to upgrade you ESXi host via VMware online depot? It is easy to upgrade an ESXi host and also, for users who do not have easy access to the GA Offline bundle (Free ESXi users).  You’ll need an internet connection on the host you’ll want to upgrade. If you have a host which does not have an internet connection, then you can simply use one of the two above.
How to Upgrade ESXi 6.0 to 6.5 via CLI – The steps:

Step 1:  1.Enable SSH and connect to your ESXi host via Putty (or alternative)

              2. Enable firewall rule (allow) for web traffic

 esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClientStep 2: Run this command to see the VMware online depot and the different profiles you can upgrade from.

    esxcli software sources profile list -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep -i ESXi-6

to list available profiles. (or do just the same but with …”ESXi-6.5″ at the end of the command, to see just the 2 profiles corresponding to ESXi 6.5).

There are Two profiles which interests us.. Let’s pickup the one with “no-tools”…Step 3: Run the upgrade with this command:
    esxcli software profile update -p ESXi-6.5.0-4564106-no-tools -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xmlStep 4: Reboot the host to complete the upgrade.

We’re done.

Here is a video detailing the steps.


Please note that in the video I only listed the ESXi 6.5 versions from online depot…  so I actually used this command to filter the available online profiles:

    esxcli software sources profile list -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep -i ESXi-6.5

CR: https://www.vladan.fr/how-to-upgrade-esxi-6-0-to-6-5-via-cli-on-line/
หน้า: 1 ... 8 9 [10]